BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek
Tytuł
Logistyczne aspekty dystrybucji produktów żywnościowych
Logistics Aspects of Distribution of Food Products
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 3, s. 58-62, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja produktu, Kanały dystrybucji, Logistyka dystrybucji, Fizyczna dystrybucja towarów
Product distribution, Distribution channels, Distribution logistics, Physical distribution of goods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie zawiera omówienie roli kanałów dystrybucyjnych w przedsiębiorstwie w fizycznym przemieszczaniu towarów między producentem a jego nabywcą. Przedstawiono klasyfikację kanałów i zaprezentowano zastosowanie metody analityczno-punktowej do oceny ich skuteczności. (oryg. streszcz.)

Logistics of distribution is a system of connection with market, linking logistics of production with logistics of supply of the buyer. Basic marketing instruments required in proper functioning of logistics of distribution include polices of: product, supply terms, communication and distribution. Logistics of distribution is a unique connection between production and consumption and its target is to fill following gaps: time, space, quantity and product range. In logistics of goods various distribution channels are used, which can be broadly divided into direct and indirect ones. The paper presents analysis of distribution and its channels in two companies: candy producer and sugar producing. It also includes score point analysis of efficiency of applied channels of distribution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Christopher M. (1996): Strategia zarządzania dystrybucją. Placet, Warszawa.
  2. Kapusta F. (2000): Logistyka. TERRA, Poznań-Wrocław.
  3. Korpiel Ł., Skrzypek M. (2000): Towaroznawstwo ogólne. Wyd. AE, Kraków.
  4. Krzyżniak S. (1995): Dystrybucja towarów w systemach logistycznych. Handel Wewnętrzny, nr 4.
  5. Przybylowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudclius W. (1998): Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  6. Rutkowski K. (red) (2002): Logistyka dystrybucji. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu