BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hass-Symotiuk Maria
Tytuł
Sprawozdawczość z zakresu ochrony zdrowia i jej przydatność na różnych szczeblach zarządzania
Health Care Reporting and Its Usefulhess Alt Different Levels of Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 1996, nr 15, s. 135-145
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Finanse służby zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Sprawozdanie finansowe, Informacja dla potrzeb zarządzania, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych
Health care protection, Health care finance, Medical facilities management, Reporting in enterprises, Financial statements, Information for management needs, Information function of financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy sprawozdawczości statystycznej i budżetowej ochrony zdrowia. Domeną sprawozdawczości statystycznej jest problematyka stanu zdrowotnego ludności oraz organizacji i działalności jednostek służby zdrowia. Strawozdawczość budżetowa (finansowa) odzwierciedla wykonanie ustalonych w budżecie zadań w zakresie gromadzenia dochodów i rozdziału środków budżetowych, stan i strukturę majątku oraz źródła finansowania. Autorka omawia zakres sprawozdawczości ochrony zdrowia, informacje w nich zawarte oraz możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu placówkami służby zdrowia.

The health care reporting system for statistics and budget has been described. Analysis of information files prepared for different levels of management has been described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu