BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmija Janusz
Tytuł
Wpływ telekomunikacji na rozwój obszarów wiejskich
Impact of Telecommunication on Development of Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 386-390, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja obszarów wiejskich, Infrastruktura wsi, Telekomunikacja
Modernisation of the rural area, Rural infrastructure, Telecommunication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z uwagi na proces integracji Polski z Unią Europejską oraz rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich, koniecznym staje się rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej. Infrastruktura ta przyczyni się do pobudzenia aktywności zawodowej oraz podnoszenia warunków życia społeczności wiejskiej. Umożliwi także włączenie rolnika i przedsiębiorcy wiejskiego w struktury gospodarcze rynku europejskiego.

Taking into consideration process of Poland integration with the European Union and socio-economic development of rural areas it is necessary to develop infrastructure of telecommunication in those areas. Such an infrastructure will make for stimulation of professional activity and increase of life condition of rural population. It will unable to include a farmer and rural entrepreneur into the economic structures of the European market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borucki W. (1996): Globalny rynek usług telekomunikacyjnych. TP S.A. CDK.
  2. Durlik I. (1996): Inżynieria zarządzania. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa.
  3. Dziworska K. (1993): Inwestycje przedsiębiorstw. UG, Gdańsk.
  4. Okrągły J. (2002): Strategia rozwoju telekomunikacji na wsi (2000-2004): Projekt. Pełnomocnik Rządu do Spraw Telekomunikacji na wsi. Ministerstwo Łączności.
  5. Rosner A. (2000): Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
  6. Zacher L.W. (1997): Rewolucja informacyjna i społeczeństwo: niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje. Fundacja Edukacyjna Transformacje, Warszawa.
  7. Żmija J. (1999): Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Wyd. Czuwajmy, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu