BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech
Tytuł
Internet - narzędzie komunikacji marketingowej z rynkiem młodego konsumenta
Internet as a Fool of Marketing Communication with Young Consumer Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 3, s. 119-124, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie człowiek-komputer, Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Internet, System informacyjny przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Human-computer system, Marketing communication, Communication in organisation, Internet, Information system of enterprises, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano znaczenie informacji jako jednego z czynników osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Przedstawiono istotę budowy przekazu informacyjnego oraz rolę Internetu jako nowego medium komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Wskazano na zmiany modelu komunikacji, a także przedstawiono cechy charakterystyczne rynku młodego konsumenta jako odbiorcy przekazu informacyjnego. (oryg. streszcz.)

The paper discusses main of information as one a factor of success of competitive superiority by firm. The paper presents a construction and transmission inquiry and roll of Internet as new medium of communication marketing. In this article showed on changes model of communication, as one introduced features of characteristic market of young consumer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen A. (2001): Start w nowe czasy. Nowe Czasy, nr 1.
 2. Brady R., Forrest E., Mizerski R. (2002): Marketing w Internecie, PWE, Warszawa, s. 35.
 3. Goławska M. (1998): Internet w służbie marketingu - cz. 1. Marketing i Rynek, nr 4.
 4. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991): Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk, s. 47.
 5. Kuziak M. (1999): Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zeszyt 2, Tarnów, s. 142.
 6. Kotarbiński T. (1982): Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 301.
 7. Kotler P. (1994): Marketing. Analiza, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa, s. 547.
 8. Olejniczuk-Merta A. (2002): Nowe zjawiska na rynku młodego konsumenta, Rynek i konsumpcja. IRWiK, Warszawa, s. 162-163 i dalsze.
 9. Pizlo W. (2002): Analiza przypadku Zielonej Budki, Marketingowe zastosowanie Internem w Polsce, pod red. naukową M. Strzyżewskiej-Kamińskiej. Instytut Badania nad Gospodarką Rynkową, SGH, Warszawa, s. 83-91.
 10. Shultz D., Tannenbaum S., Lauterborn R. Integrated (1993): Marketing Communications, NTC Publishing Group, p. 47.
 11. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorstw (1997): Znicz, Szczecin, s. 111.
 12. Szpringer W. (2000): Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?. Difin, Warszawa, s. 23 i inne.
 13. Sztucki T. (1995): Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Placet, Warszawa, s. 211.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu