BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brandys Joanna
Tytuł
Produkt turystyczny - systematyka pojęć
The Tourist Product - A Taxonomy of Terms
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 129-140, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Marketing turystyczny, Atrakcyjność turystyczna, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Tourist product, Tourism marketing, Touristic attractiveness, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę usystematyzowania pojęć: "produkt turystyczny" , "atrakcja turystyczna" i "walor turystyczny" i przedstawienia różnic występujących pomiędzy nimi.

In this work, the author presents the characteristics of, and an explanation for, the term "tourist product". The taxonomy of terms explains the essence of the product itself and its meaning both in the economy as well as in marketing. Next, the article presents the essence of services. The tourist product is described from two perspectives: as an offered product (narrow interpretation) and as a perceived product (broader meaning). The article also confronts "tourist product" with "tourist value" and "tourist attraction". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 2. Bąk S.A., Strategie promocji produktu na obcych rynkach turystycznych, „Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH" 1998, nr 5.
 3. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Gołębski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 5. Holloway J.Ch., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
 6. Kotler Ph„ Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 8. Kotler Ph., Browen J., Makens J., Marketing for Hospitality & Tourism, Prentice Hall, 1996.
 9. Kruczek Z., Atrakcje turystyczne jako element jakości produktu turystycznego, „Rozwój jakości usług w turystce", WIT, Kraków 1997.
 10. Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
 11. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turyzmu Polski,PWE, Warszawa 1998.
 12. Medlik S., Middleton Y.T.C., Tourism and Marketing, vol. 13, AIEST, Berno 1973.
 13. Middleton V., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 14. Nowacki M., Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja -jako produkt turystyczny, „Problemy Turystyki", nr 2, Instytut Turystyki, vol. XXII, Warszawa 1998.
 15. Pluta-Olearnik M., Marketing usług. Idee. Zastosowania, PWE, Warszawa 1994.
 16. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 17. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 18. Smith S., The Tourism Product, Annals of Tourism Research 1994.
 19. Wanagos M., Wpływ dostępności turystycznej na kształtowanie się produktu turystycznego regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 263, Szczecin 2000.
 20. Żemla M., Produkt turystyczny - ujęcie podmiotowe, „Problemy Turystyki", nr 1-2, Instytut Turystyki, vol. XXIII, Warszawa 2000.
 21. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu