BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maniak Grażyna
Tytuł
Zasoby ludzkie jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw
Human Resources as the Factor of Competitiveness of Firms
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1025, s. 205-219, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Competitiveness, Human capital, Human Resources Management (HRM), Enterprise competitiveness, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest omówieniu podstawowych pojęć związanych z konkurencyjnością przedsiębiorstw i czynników ją kształtujących. Szczególną uwagę poświęcono roli zasobów ludzkich w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm. Charakterystykę podejścia polskich firm do korzystania z zasobów tkwiących w potencjale społecznym firm sporządzono na podstawie wyników badań dostępnych w literaturze przedmiotu oraz z obserwacji własnych autorki. (fragment tekstu)

The article provides an overall overview of competition, competitiveness of firms, competitive potential and competitive advantage concepts found in the literature. Then the author presents the factors of competitiveness of firms. Special attention is paid to human resources as the factor of competitiveness of a firm and to the process of strategic human resources management. In the final section of the article the author describes the approach to human resources management in Polish firms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.A., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 2. Coates T.T., McDermott C.M., An Exploratory Analysis of New Competencies: a Resource Based View Perspective, .Journal of Operations Management" 2002, vol. 20.
 3. Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, red. M.J. Stankie-wicz, Wyd. UMK, Toruń 2002.
 4. Erickson O.S., Rothberg H.N., Intellectual Capital and Competitiveness: Guidelines for Policy, "Competitiveness Review" 2000, vol. 10.
 5. Głuszek E., Zasoby przedsiębiorstwa jako baza formułowania strategii, AE, Wrocław 2000, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 879.
 6. Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
 7. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 8. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. Skawińska, PWN, Warszawa - Poznań 2002.
 9. Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, red. P. Pruchniewicz, AE, Wrocław 1999.
 10. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia, AE, Poznań 2002.
 11. Moroz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa -pojęcie i pomiar, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 9.
 12. Pierścionek Z., Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, AE, Wrocław 1998, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 784.
 13. Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 14. Pocztowski A., Źródło przewagi. O potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, "Personel" 2001, nr 11.
 15. Rozwój przedsiębiorstw - modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Szczecin 2002.
 16. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń 2002.
 17. Stępień B., Sulimowska- Formowicz M., Rodzaje i przyczyny luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 11-12.
 18. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, red. K. Kuciński, SGH, Warszawa 2000, IFGN nr 79.
 19. Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 20. Wysocki J., Przewaga konkurencyjna a sukces rynkowy przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność - Marketing - Informacja, red. S. Jurek-Stępień, SGH, Warszawa 2002, IFGN nr 83.
 21. Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, red. A. Ludwiczyński, Warszawa 1999.
 22. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Poltext, Warszawa 2001.
 23. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. K. Moszkowicz, B. Olszewska, AE, Wrocław 2002, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 951.
 24. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, red. K. Poznańska, A. Sosnowska, SGH, Warszawa 2002, IFGN nr 82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu