BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyjas Zbigniew
Tytuł
Metody identyfikowania grup strategicznych
Methods of Identifying Strategic Groups
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1025, s. 220-228, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Psychologia poznawcza, Zarządzanie strategiczne, Analiza strategiczna, Analiza otoczenia konkurencyjnego, Przegląd literatury
Cognitive psychology, Strategic management, Strategic analysis, Competitive environment analysis, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie jednego ze schematów analitycznych, który jest silnie rozwijany w ramach dyscypliny zarządzania strategicznego. Schematem tym jest analiza grup strategicznych, która pozwala poznać wzorce zachowań rywali i zrozumieć czynniki prowadzące do sukcesu i przewagi konkurencyjnej. Omówiono metody identyfikowania grup strategicznych, przestawiono dwuwymiarową mapę grup strategicznych oraz statystyczne metody identyfikowania grup oparte na analizie wielu zmiennych.

The main topic of the paper is the problem of strategic groups identification. The author describes three main groups of methods of identifying strategic groups: a classical strategic group map (two-dimensional), multidimensional statistical methods (as a cluster analysis) and methods based on cognitive psychology (as a cognitive map).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B., Hoskisson R.E., Strategie Groups: Untested Assenions and Research Proposals, "Managerial and Decision Economics" 1990, vol. 11.
 2. Cool K.O., Schendel D., Strategic Group Formation and Performance: The Case of the U.S. Pharmaceutical Industry, 1963-1982, "Management Science" 1987, vol. 33.
 3. Dranove D., Peteraf M., Shanley M., Do Strategic Groups Exist? An Economic Framework for Analysis, "Strategic Management Journal" 1998, vol. 19.
 4. Fombrun C.J., Zajac E.J., Structural and Perceptual Influences on Intraindustry Stratification, "Academy of Management Journal" 1987, vol. 30.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 6. Gripsrud G., Gronhaug K., Structure and Strategy in Grocery Retailing: A Sociometric Approach, "Journal of Industrial Economics" 1985, vol. 33.
 7. Harrigan K.R., Research Methodologies for Contingency Approaches to Business Strategy, "Academy of Management Review" 1982, vol. 8.
 8. Harrigan K.R., An Application of Clustering for Strategic Group Analysis, "Strategic Management Journal" 1985, vol. 6.
 9. Hatten K.J., Hatten M.L., Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers and Contestability, "Strategic Management Journal" 1987, vol. 8.
 10. Hatten K.J., Sehendel D.E., Heterogeneity within an Industry: Firm Conduct in the U.S. Brewing Industry, 1952-1971, "The Journal of Industrial Economics" 1977, vol. 26.
 11. Hatten K.J., Schendel D.E., Cooper A.C., A Strategic Model of the U.S. Brewing Industry: 1952--1971, "Academy of Management Journal" 1978, vol. 21.
 12. Hunt M.S., Competition in the Major Home Appliance Industry, 1960-1970, unpublished Ph.D. dissertation, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 1972.
 13. Jeżak J., Matyjas Z., Mapa grup strategicznych elementem analizy konkurencji w sektorze, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 9.
 14. Mascarenhas B., Aaker D.A., Mobility Barriers and Strategic Groups, "Strategic Management Journal" 1989, vol. 10.
 15. Matyjas Z., Bariery mobilności a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, [w:] K. Moszkowicz, B. Olszewska (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, AE, Wrocław 2002, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 951.
 16. Matyjas Z., Identyfikacja grup strategicznych z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych (na przykładzie polskiego sektora bankowego), [w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, PAM Center, Łódź 2003.
 17. Matyjas Z., Badanie rentowności przedsiębiorstwa według grup strategicznych (na przykładzie polskiego sektora bankowego), [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński 2004.
 18. McGee J., Thomas H., Strategic Groups: Theory, Research and Taxonomy, "Strategic Management Journal" 1986, vol. 7.
 19. McNamee, P. McHugh M., Mapping Competitive Groups in the Clothing Industry, "Long Range Planning" 1989, vol. 22.
 20. Nath D., Gruca T.S., Convergence Across Alternative Methods for Forming Strategic Groups, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18.
 21. Obłój K., Analiza grup strategicznych. Sandwicz z zegarkami, "Businessman", sierpień 1997.
 22. Peteraf M., Shanley M., Getting to Know You: A Theory of Strategic Group Identity, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18.
 23. Porac J.F., Thomas H., Taxonomic Mental Models in Competitor Definition, "Academy of Management Review" 1990, vol. 15.
 24. Porac J.F., Thomas H., Baden-Fuller C., Competitive Groups as Cognitive Communities: The Case of Scottish Knitwear Manufacturers, "Journal of Management Studies" 1989, vol. 26.
 25. Porter M.E., The Structure within Industries and Companies' Performance, "The Review of Economics and Statistics" 1979, vol. 61.
 26. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 27. Thomas H., Venkatraman N., Research on Strategic Groups: Progress and Prognosis, "Journal of Management Studies" 1988, vol. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu