BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemkowski Maciej
Tytuł
Charakterystyka prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska w świetle logistyki
Profile of the European Union Law in the Field of Environment Protection in the Light of Logistic
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 3, s. 75-98, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Zarządzanie logistyczne, Polityka ekologiczna, Prawo ochrony środowiska, Ustawodawstwo ekologiczne UE, Dyrektywy EWG, Zanieczyszczenie środowiska, Gospodarka odpadami, Stowarzyszenie Polski z WE
Environmental protection, Logistic management, Ecological politics, Environmental law, EU environmental legislation, EEC directives, Environmental pollution, Waste management, Poland's Association with the EC
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł dotyczy wymogów Eurologistyki wobec standardów przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Autor omawia ustawodawstwo Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnienie dostosowania prawa krajowego do ustawodawstwa europejskiego oraz dyrektywy i rozporządzenia EWG w zakresie ochrony środowiska. Prezentuje także koncepcję logistyki recyrkulacji odpadów. Na zakończenie przedstawia założenia do strategii ochrony środowiska w Wielkopolsce, opracowane na podstawie polskich i unijnych norm prawnych w tym zakresie.

The article concern requirements of Eurologistic towards standards before Poland's accession to the European Union. The author discussed the EU law in the field of environment protection, problem of national law adjustment to the EU law, directives and decrees of the EC in the field of environment protection. In the end presents guidelines of environment protection strategy in Wielkopolska region worked up on the basis of Polish and the EU law standards. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu