BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Izabela (Wydział Zarządzania)
Tytuł
System identyfikacji wizualnej i jego rola w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa - ujęcie praktyczne
Visual Identification Systems and their Role in Shaping a Company's Image - a Practical View
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 193-208, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Promocja przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Company image, Promotion of enterprise, Enterprise in the market, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy praktycznego zastosowania systemu identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. W pracy opisano najważniejsze elementy tożsamości przedsiębiorstwa: tworzenie logo, wybór kolorystyki i liternictwa oraz ich wpływ na sposób postrzegania przedsiębiorstwa.

This article puts forward a practical approach to issues connected with a company's visual Identification system. It describes in detail the most important elements of a company's identity, i.e., construction of the company's logotype, selection of the company's colours and lettering, as well as their impact on the way the organisation is perceived. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abratt R., A New Approach to the Corporate Image Management Process, „Journal of Marketing Management" 1989, vol. 5, nr 1.
 2. Advisory Group on Computer Graphics (AGOCG), http://www.agocg.ac.uk.
 3. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 4. Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 5. Altkorn J., Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu, Kraków 1999.
 6. Baker M.J., Yisual Identity: Trappings or Substance?, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 7. Bertrand M., Understanding Corporate Identity: the French School of Thought, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 8. Bernstein D., Company, Image and Reality. A Critique of Corporate Communications, Cassell, London 1992.
 9. Budzanowska M., Kolor w budowaniu strategii marki, „Marketing w Praktyce" 2002, nr 11.
 10. Cees B.M., Corporate Identity: the Concept, its Measurement and Management, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 11. Dichter E., What's in an Image?, „The Journal of Consumer Marketing" 1985, vol. 2, nr l.
 12. „European Journal of Marketing", wydanie specjalne, oprać. J.M.T. Balmer, C.B .M. Van Riel, Bradford 1997, vol. 31, nr 5/6.
 13. Gray J.G. Jr, Managing the Corporate Image. The Key to Public Trust, Quorum Books, Westport,CT, 1986.
 14. Hatch M.J., Relations between Organizational Culture, Identity and Image, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 15. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1994.
 16. Kennedy S. H., Nurturing Corporate Images. Total Communication or Ego Trip?, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 11, nr 1.
 17. Ketupa.net, http://www.ketupa.net.
 18. Margulies W.P., Make the Most of Your Corporate Identity, „Harvard Business Review" 1997, July-August.
 19. Markwick N., Towards a Frameworkfor Managing Corporate Identity, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 20. Nadolski J., Prezentacja siebie i firmy, Biblioteka Menedżera, Bydgoszcz 1996.
 21. Pastuszko M., Strategia budowy Corporate Identity, „Marketing w Praktyce" 2002, nr 10.
 22. PCTECHGUIDE, http://www.forums.pctechguide.com.
 23. Polski Portal Reklamy Wizualnej, http://www.signs.pl.
 24. Puzio M., Skotarczyk M., Całościowa identyfikacja w strategii firmy, „Marketing w Praktyce" 2002, nr l.
 25. Rękom J., Deriving an Operational Measure of Corporate Identity, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 26. Schmidt C., The Quest for Identity, Cassell, London 1995.
 27. Stankowski A., Das visuelle Erscheinungsbild [w:] Corporate Identity. Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele, red. K. Birkight, M.M. Stadler, Verlag Modernę Industrie, München 1980.
 28. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu