BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piocha Stanisław, Dyczkowska Joanna
Tytuł
Wpływ kapitału zagranicznego na sukces przedsiębiorstwa w Polsce
The Influence of Foreign Capital on the Success of Firm in Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 198-207, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Kapitał zagraniczny, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie dla sukcesu, Grupa kapitałowa, Studium przypadku
Enterprises, Foreign capital, Enterprise management, Management for success, Capital group, Case study
Uwagi
summ, streszcz.enie
Abstrakt
Referat pt.: „Wpływ kapitału zagranicznego na sukces przedsiębiorstwa w Polsce" składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym został pokazany wzrost inwestycji w przedsiębiorstwa znajdujące się na terytorium Polski. W rozdziale drugim zostały umówione funkcje zarządzania w spółkach podrzędnych. W rozdziale trzecim został wykazany zysk, jaki przynosi przynależność do grupy kapitałowej. Autorzy oparli swoje wywody teoretyczne na podstawie studium przypadku- grupie kapitałowej Berliner-Luft Technik GmbH i spółce podrzędnej w niej będącej BerlinerLuft Sp. z o.o. z dwoma zakładami produkcyjnymi. We wnioskach określono, że sukces przedsiębiorstwa uwarunkowany jest przynależnością do grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)

This paper deals with the organizational changes undertaken by Polish enterprises during establishing and operating strategic alliances with foreign partners. Foreign investment contribute to change in Polish firm, to directions of management. The Polish firm for example with the article BerlinerLuft owing to membership to capital group have a success.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - szansę i zagrożenia ich pozyskiwania (raport), "Boss-Gospodarka" 1999, nr 9.
  2. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. (1995), Organizacja i Zarządzanie, UG, Gdańsk.
  3. Gościński J. (1982), Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa.
  4. Obłój K., Trybuchowski M. (1995), Zarządzanie strategiczne, PWN, Warszawa.
  5. Polak W. (2004), Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
  6. Rymarczyk J. (l 998), Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw - teoria i polska praktyka, PWE, Warszawa.
  7. Sudoł S., (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu