BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralak Arkadiusz
Tytuł
Poziom konkurencyjności wschodnich regionów Polski na tle zróżnicowań międzyregionalnych
The Level of Competitiveness of Eastern Regions of Poland on Background of the Differentiations Between Regions
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 71-83, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Rozwój regionalny, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Regions competitiveness, Equal opportunity of developing, Regional development, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny poziomu konkurencyjności wschodnich regionów Polski na tle układu regionalnego kraju. Dokonano również identyfikacji głównych grup determinant pod kątem kierunku oraz stopnia ich oddziaływania na ogólny poziom konkurencyjności badanych regionów. Do pomiaru poziomu konkurencyjności regionów wykorzystano metodę wzorca rozwoju Hellwiga. Polskie regiony wykazywały bardzo wysoką skalę zróżnicowania pod względem poziomu konkurencyjności.

In the paper there was presented competitive position of eastern regions of Poland on background of regional pattern of Poland. The Hellwig's method of development model was used to estimate regions competitiveness' level. The research proved that Polish regions had very high scale of competitiveness levels' variety. The lowest competitive positions in the regional pattern of the country were occupied by voivodships in eastern (lubelskie and podlaskie) as well as in southern-east part of the country (świętokrzyskie and podkarpackie). Comparable analysis and evaluation of aspects of competitiveness of eastern regions proved, that main areas of their competitiveness distances (apart from mazowieckie voivodship) were determined by: modern economic structure, labour sources competitiveness and level of technical infrastructure and communication accessibility levels. Moreover, sources of visible competitiveness advantages of the regions were prominent resources and natural landscapes as well as good state of natural environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarz T., 1997: Budowanie strategii konkurencyjności w turystyce na przykładzie regionu Kołobrzegu, [w:] Domański T. (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 164.
  2. Gralak A., 2004: Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności regionów peryferyjnych. SGGW. Warszawa, maszynopis rozprawy doktorskiej, s. 133-171.
  3. Hellwig Z., 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikacyjnych kadr, „Przegląd Statystyczny" Nr 4. s. 307-328.
  4. Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów, 1996: Rządowy Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa, s. 10.
  5. Klamut M., Passella E., 1999: Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów, [w:] M. Klamut (red.). Konkurencyjność regionów, Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 60.
  6. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., 1997: Słownik rozwoju regionalnego. PARR. Warszawa, s. 20.
  7. Prusek A., Holik G., Nowak Z., 1999: Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów, [w:] R. Broszkiewicz (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" Nr 821, Wrocław.
  8. Stec M., Wierzbińska M., 1999: Badanie konkurencyjności województw Małopolski wschodniej, [w:] R. Broszkiewicz (red.). Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" Nr 821. Wrocław, s. 89-104.
  9. Strahl D. (red.), 1998: Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  10. Strahl D., Sobczak E., 1999: Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska, [w:] R. Broszkiewicz (red.). Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” Nr 821, Wrocław, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu