BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk-Łojewska Grażyna
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania strukturalne rozwoju gospodarczego podregionów
Spatial Differentiation and Structural Conditions of the Economic Development of Subregions
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 5-19, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Analiza danych statystycznych, Regionalizacja, Produkt krajowy brutto (PKB), Przestrzenna analiza porównawcza, Zróżnicowanie przestrzenne
Economic development of regions, Statistical data analysis, Regionalization, Gross domestic product (GDP), Comparative spatial analysis, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju i struktury sektorowej gospodarki w Polsce w układzie podregionów przy wykorzystaniu danych GUS z lat 2001-2002. W celu określenia zróżnicowania uwzględniono trzy wskaźniki ekonomiczne: PKB na 1 mieszkańca, PKB na 1 km2 powierzchni, PKB na 1 pracującego. W wyodrębnionych pięciu grupach podregionów określono strukturę sektorową gospodarki (strukturę pracujących i wartości dodanej brutto) ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolniczego. Do analizy uwarunkowań rozwoju gospodarczego podregionów zastosowano wybrane metody statystyki matematycznej.

An analysis of spatial differentiation and structural conditioning of the economic development of subregions in Poland has been performed with the use of CSO data from 2001 and 2002. There have been defined the diversification of three economic indexes: gross domestic product (GDP) per capita, per 1 kilometer, GDP and GVA (gross value added) per 1 employee. Within the five separated subregion groups the sector economy structure (employment structure and gross value added) has been defined with special emphasis on the agricultural sector. In the analysis of subregions development conditioning mathematical statistics elements have been used (correlation analysis). The performed analysis of factors characterizing the economic growth level indicates that there exists a significant diversification within the examined range. The relation of the minimal and maximal indexes characterizing the development level (GDP per capita) in 2002 in the system of 45 subrogions is 1:4.9, and productivity (GVA per 1 employee) 1:2.8. The factor determining economic development of subrogions is the sector structure of the employed, especially their share in agricultural and nonagricultural activities. In the existing social economic conditioning it is mainly the nonagricultural activity that determines development level of spatial systems including rural areas. However, the activity of the agricultural sector is not a factor which boosts the economic growth; it concerns especially backward regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk-Łojewska G., 2003. Uwarunkowania strukturalne i przestrzenne rozwoju gospodarczego Polski. Wydaw. Uczelniane ATR w Bydgoszczy.
  2. Adamczyk-Łojewska G., 2004. Zróżnicowanie przestrzenne działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie 2004, t. 4, z. 1, s. 323-343.
  3. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2002. GUS, Warszawa.
  4. Roczniki Statystyczne Województw 2000-2004. GUS, Warszawa.
  5. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003. GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu