BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudolska Agata
Tytuł
Strategiczne partnerstwo jako czynnik umacniania innowacyjności przedsiębiorstwa
Strategic Partnership as a Factor Increasing Companies' Innovation.
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 449-459, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne, Współpraca przedsiębiorstw, Ograniczanie konkurencji
Corporation strategies, Enterprise innovation, Innovation processes, Enterprises cooperation, Limiting competition
Uwagi
summ., streszcz.enie
Abstrakt
Współpraca między przedsiębiorstwami stanowi reakcję na wzrost turbulencji otoczenia, hiperkonkurencję oraz wzrost rozmiarów i złożoności zasobów wiedzy dostępnych dzięki nowym technologiom gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. W warunkach znacznej turbulencji otoczenia, jednym z wymiarów działań strategicznych przedsiębiorstw staje się maksymalizacja bezpieczeństwa, rozumianego przede wszystkim jako ograniczenie konkurencji. Tak rozumiane bezpieczeństwo przedsiębiorstwa jest związane z trwałością i pewnością strategicznych relacji, jakie buduje ono z innymi przedsiębiorstwami. Nowe uwarunkowania rynkowe stymulują przedsiębiorstwa do tworzenia rozmaitych relacji partnerskich o charakterze strategicznym w celu opracowywania i wdrażania innowacji, które stanowią podstawę rozwoju przedsiębiorstwa i są konieczne do utrzymywania pozycji rynkowej firmy.(abstrakt oryginalny)

Globalisation calls for new ways to compete and demands a different philosophy of doing business. Today the mangers of successful enterprises have to realize that they should compete in a way that enhances rather than undercuts inter-firm co-operation. They must be oriented to achieving the highest standard of excellence rather than to wiping out the competition. In the new market game, nowadays competitors may find themselves on the same team tomorrow, and competitors in one field may be at the same time collaborators and partners in another field. The paper will try to show that the point of the current company shape-up boom is to increase its level of innovation. The cooperative relationships between firms are usually designed to create value through synergy as partners achieve mutually beneficial gains that neither would have been able to achieve individually. This may be accomplished by using a partner's complementary skill or asset to create technological innovations or by jointly developing and commercialising new products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff HJ., Sullivan P.A. (1993), Empirical Support for a Paradigmic Theory of Strategic Success Behaviours of Environment Serving Organisations, International Review of Strategic Management, Vol. 4, ed. D. Hussey, John Willey &Sons, New York.
 2. Bratnicki M. (2000), Sieci strategiczne jako narzędzie konkurowania w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki [red.], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 3. Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A. (2002), Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Przedsiebiorshvo kooperujące, Dworzecki Z. [red.], Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 4. Dworzecki Z., Źłobińska A. (2002), Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, Dworzecki Z. [red.], Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z O.O., Warszawa.
 5. Easton G. (1992), Industrial networks: a review [w:] Industrial Networks. A New View of Reality, Axelsson B, Easton G. [red.], Routledge, London.
 6. Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks, Bruxells, Enterprise DG, 2003.
 7. Glaister K.W., Buckley PJ. (1996), Strategic Motives for International Alliance Formation, Journal of Management Studies, No 5.
 8. Gulati R., Nohira N., Zaheer A. (2000), Strategic networks, Strategic Management Journal, Vol. 21, March.
 9. Haffer M. (2004), Wnioski z badań i rekomendacje dla strategii inowacyjnej regionu, [w:] Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Haffer M. [red.], Wydawnictwo UMK, Toruń.
 10. Haus B. (2002), Konkurencja i formy współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, Dworzecki Z. [red.], Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Havnes P.A., Senneseth K., (2001), A Panel Study of Firm Growth among SMEs in Networks, Small Business Economics, Vol.16, No 4.
 12. Hout T, Porter M.E., Rudden E. (2001), Jak wygrywaj ą firmy globalne, [w:] Porter o konkurencji, Porter M.E. [red.]PWE, Warszawa.
 13. Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw (2003), W. Janasz [red.], Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 14. Johanson J., Mattsson L.-G. (1987), Internationalisation in Industrial Systems: A Network Approach Compared with a Transaction Cost Approach, International Studies of Management Organisation, No 1.
 15. Local Partnership, Clusters and SME Globalization (2000), [w:] Enhancing the Competitiveness of SMEs in the Global Economy: Strategies and Policies, Conference for Ministers Responsible for SMEs and Industry Ministers, Bologna, Italy, OECD.
 16. Nizard G (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa.
 17. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 18. Sakai K., Kang N.H. (2000), International strategie alliances: their role in industrial globalization, OECD, DSTI/DOC 5.
 19. Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu