BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Determinanty, obszary i pomiar przedsiębiorczości
Determinants, Areas and Entrepreneurship Measurement
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 268-278, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Innowacyjność, Przegląd literatury
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Innovative character, Literature review
Uwagi
summ., streszcz.enie
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę, znaczenie, determinanty i sposoby pomiaru przedsiębiorczości. Dokonano klasyfikacji jej rodzajów i obszarów. Szczególnie wiele miejsca poświęcono na omówienie cech człowieka odznaczającego się wysokim potencjałem przedsiębiorczości oraz ekonomiczno-organizacyjnych i społecznych determinant przedsiębiorczości wewnętrznej. Zidentyfikowano obszary funkcjonalne firmy (działy), z których wywodzą się ludzie o innowacyjnym nastawieniu. Wskazano na związek zachodzący pomiędzy stosowaną w praktyce metodą zarządzania i sposobami organizacji pracy a przedsiębiorczością.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issue on entrepreneurship such as role, determinants and ways of entrepreneurship measurement. A special attention is paid to the individual characteristic related to the high potential of entrepreneurship as well as economic, organizational and social determinants of intrapreneurship. The author has pointed out relation between management method used in practice and ways of work organization as well as entrepreneurship.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H., Kraśnicka T. (2000), Przedsiębiorczość pracowników jako instrument podnoszenia produktywności firmy, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, A. Stabryła [red.], Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Bratnicki M., Kozłowski R. (2003), Nadzór korporacyjny jako niezbędny element przedsiębiorczości strategicznej, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, J. Jeżak [red.], t. 2, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 3. Brzeziński M. (2004), Wdrożenia wyzwaniem teorii i praktyki zarządzania organizacjami, "Przegląd Organizacji" nr 7/8.
 4. Covin J.G., Slevin D.P. (1998), The Influence of Organization Structure on the Utility of Entrpreeneurial Top Management Style, "Journal of Management Studies" nr 25.
 5. Czają L, Śliwa R. (2003), System wspierania przedsiębiorczości w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE Warszawa.
 7. Goliszek A. (2003), Uwarunkowania intraprzedsiębiorczości, [w:] Dostosowanie polskich przedsiebiorshv i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami, R. Rutka [red.], ZN UG "Organizacja i Zarządzanie" nr 18, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Haber L.H (1996)., Działania przedsiębiorcze w biznesie, [w:] Przedsiębiorczość i rynek, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 9. Ireland R.D., Hitt M.A., Camp S.M., Sexton D.L. (2001), Integrating En-trepreneurship and Strategie Management Actions to Create Firm Wealth, "Academy of Management Executive" nr 1.
 10. Kozioł L (2002)., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno - organizacyjne, WN PWN, Warszawa - Kraków.
 11. Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 12. Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, WN PWN, Warszawa.
 13. Lisiecka K., Sznajder A. (2004), Innowacje organizacyjne czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, 1.1, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.
 14. Maul L.R., Maufield D.C. (1991), Jak osiągnąć sukces w biznesie? Przewodnik, Krakowski Instytut Wydawniczy, Kraków.
 15. Miller D (1983)., The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, Management Science.
 16. Nogalski B. (2005), Czynniki dynamizujące rozwój małych przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 17. Przedsiębiorczość organizacyjna: orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie, J. Strużyny [red.], Katowice 2004.
 18. Samecki W. (1998), Prolegomena do teorii ekonomii, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 19. Schumpeter J. (1962), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 20. Stevenson H.H., Jarillo J.C. (1990), A Pradign of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, "Strategie Management Journal".
 21. Tokarski S. (2003), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania przedsiębiorczości, [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie Zasobami, R. Rutka [red.], ZN UG "Organizacja i Zarządzanie" nr 18, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 22. Warschat J., Wagner K., Hauss I. (1999), Measurement System for the Evaluation of R & D Knowledge in the Engineering Sector, Repot on Workshop Intellectual Capital/Intangible Investments, 22 November, European Comission.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu