BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peszko Adam
Tytuł
Dobór członków i portfela rady nadzorczej istotnym czynnikiem sukcesu współczesnej korporacji
The Selection of the Corporate Board Members and Portfolio as the Essential Factor of Corporate' Success
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 345-359, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje, Ład korporacyjny, Rada nadzorcza, Zarządzanie dla sukcesu
Corporation, Corporate governance, Supervisory board, Management for success
Uwagi
summ., streszcz.enie
Abstrakt
Procesy globalizacji gospodarki i rosnące znaczenie wielkich korporacji światowych wymagają nowego spojrzenia na społeczną rolę korporacji, oraz co najistotniejsze, właściwego doboru składu rad nadzorczych korporacji i istotnych zmian obszaru ich zainteresowania (umownie składników portfela rady). We wprowadzeniu, w oparciu o przegląd literatury światowej, omówiono światowe tendencje zmian funkcjonowania instytucji corporate governance i uzasadniono konieczność tych zmian w warunkach gospodarczych XXI wieku. W części drugiej skoncentrowano się na czynnikach kształtujących zachowania decyzyjne członków rad i wynikających z tego kryteriach doboru członków rad nadzorczych korporacji. W trzeciej części opracowania poddano analizie zmiany kształtu portfela rady na przełomie wieków, postulując potrzebę aktywnego włączania się korporacji w „łańcuch działalności rządu". Na zakończenie części trzeciej odniesiono się do perspektywy wdrażania omawianych zmian w Polsce.(abstrakt oryginalny)

With the reference to the problems of the corporate governance this article analyses the influence of the selection the corporate board members and portfolio on the corporate' success in modern times. The international experience and author's observations of the Polish corporate governance practice were put to good account of the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cadbury A., (2002), Corporate Governance and Chairmanship. A Personal View, Oxford University Pres.
  2. Demb A., Neubauer F. F. (2001), Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Drucker P. F. (1994), Praktyka Zarządzania, Wyd. AE Kraków.
  4. Friedman M., (1983), Capitalism and Freedom, Unversity of Chicago.
  5. Jarzemowska M., (2002), Nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Porter M. E., (1985), Competitive Adwantage, Free Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu