BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską
Legal Limitations on the Development of Enterprise Activities in the Context of European Union Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 671, s. 63-72, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość lokalna, Wymiana międzynarodowa, Działalność gospodarcza, Wymiana handlowa
Entrepreneurship, Local entrepreneurship, International trade, Business activity, Trade exchange
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W Polsce i w krajach Unii Europejskiej przedsiębiorczość wpływa na osiągnięcie racjonalności gospodarowania i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, regionu i gminy. W pierwszej części artykułu przedstawiono definicje przedsiębiorczości wg różnych autorów. W drugiej części omówiono uwarunkowania polityczne wobec międzynarodowej wymiany gospodarczej w UE. W zakończeniu opisano problem prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników w krajach Unii Europejskiej

In this article, the author addresses the issue of entrepreneurship in Poland and European Union Member States. He summarises the political conditions of international trade within the European Union. Next, he outlines how business activities and the hiring of employees are conducted in the European Union. These regulations make it possible to find ways of applying them domestically when Poland becomes a full-fledged member of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biniecki J., Klasik A., Kuźniak F., Konkurencyjność województw Górnego Śląska na tle krajów i regionów Polski Południowej, referat z konferencji pt. "Zróżnicowanie poziomu rozwoju i konkurencyjności regionów Polski Południowej", Ustroń, 4-5 grudnia 1997.
  2. Hunek T., Drobna przedsiębiorczość na terenach wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 1995, nr 4, s. 131.
  3. Lasok D., Zarys prawa Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 1998.
  4. Markowski T., Strategiczne wyznania dla polityki rozwoju regionalnego Polski [w:] Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego, Fredrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
  5. O ochronie wolnej konkurencji w Polsce, Biuletyn Urzędu Antymonopolowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 1998.
  6. Prusek A., Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju i konkurencyjności województw Ziemi Krakowskiej, referat z konferencji pt. "Zróżnicowanie poziomu rozwoju i konkurencyjności regionów Polski Południowej", Ustroń, 4-5 grudnia 1997.
  7. Prusek A., Strategiczne szanse rozwoju i konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki województwa krakowskiego [w:] Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego, red. J. Targalski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
  8. Szczegółowe informacje o zakładaniu podmiotów gospodarczych [w:] Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Polska Fundacja MSP, Warszawa 1998.
  9. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Polska Fundacja MSP, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu