BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Binderman Agata, Binderman Jolanta, Dudek Hanna
Tytuł
Analiza ilościowa wydatków na ochronę zdrowia w 2002 roku w Polsce
Quantitative Analysis of Health Expenditure in 2002 in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 21-31, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Modele ekonometryczne, Wydatki gospodarstw domowych, Analiza ilościowa
Health care protection, Financing of health protection, Econometric models, Household expenditures, Quantitative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zawarto ocenę zmian w finansowaniu i w proporcjach prywatnych i publicznych wydatków na zdrowie w Polsce w 2002 roku. Przeprowadzona analiza budżetów polskich gospodarstw domowych wykazała dodatnią zależność pomiędzy wydatkami na zdrowie a dochodami tych gospodarstw. Wydatki na zdrowie oraz ich struktura byty zróżnicowane w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych. Systemy opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej są finansowane z budżetu, poprzez ogólny system podatków lub za pośrednictwem składki do funduszu ubezpieczenia zdrowotnego.

Paper presents a quantitative analysis of private and public health expenditures in 2002 in Poland. Between 1993 and 2002 the private financing in the health system was increasing. This process has led to household's budget additional charge. Participation of health expenditures in all expenditures - 3.2% in 1993 grew up to 4.5% in 2002. An analysis carried in the research project demonstrated a positive relationship between health expenditures and incomes. There were different structures of health expenditures in each social-economical group. Still in all groups was health expenditures progressive function of available income. Health systems in EU countries are budget financed by genera! tax system or by health fund collection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran A.: Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wiadomości Statystyczne nr 10, Warszawa 2000.
  2. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W.: Ekonometria - wybrane zagadnienia, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  3. Borowska A., Dudek H., Szczęsny W.: Dobór postaci analitycznej i metod estymacji modeli zależności wydatków na żywność od dochodów, Wiadomości Statystyczne Nr 7, 2002.
  4. Budżety gospodarstw domowych, GUS, Departament Statystyki Społecznej. Warszawa 2003.
  5. Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada C., Włodarczyk C.: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
  6. Hibner E.: Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003.
  7. Kukuła K. (red.): Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w latach 1999-2000, GUS, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2003.
  9. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w latach 1999-2002, GUS, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
  10. Warunki życia ludności w 2002 r., GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2003. www.oecd.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu