BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr, Woźniak Marian
Tytuł
Znaczenie informacji rynkowej dla przedsiębiorstw handlu detalicznego
The Meaning of Market Information for Retail Trade Enterprises
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 43-51, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Informacja rynkowa, Przedsiębiorstwo handlowe
Retail trade, Market information, Commercial enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia i wykorzystania informacji rynkowej, źródeł jej pozyskiwania i treści przekazu w działalności przedsiębiorstw handlowych w ich strategii funkcjonowania. Badaniami objęto 240 przedsiębiorstw handlu detalicznego funkcjonujących w województwie podkarpackim. Analiza dotyczyła informacji o klientach oraz konkurentach jako dwóch podstawowych podmiotach z otoczenia jednostki handlu detalicznego, mających realny wpływ na jej sukces rynkowy.

In the study there were presented some problems of accessibility, collection and usage of information as one of instruments for gaining competitive advantage by retail trade enterprises. The conclusions were based on the analysis of the authors' research covering 250 trade enterprises functioning in podkarpackie voivodeship. As a diversifying factor there were used: the place of a shop functioning (town - rural area) and a size of the unit measured by the sale area. The analysis concerns information about clients as well as competitors as two basic units from the environment of trade enterprise that influence their market success. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buzan T., Israel R., 1999: Sprzedaż z głową. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, s. 114.
  2. Jachnis A., Terelak J.F. 1998. Psychologia konsumenta i reklamy. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 48.
  3. Makarski S., 1998: Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Wydaw. UMCS, Lublin, s. 289, 292.
  4. Martinet B., Marti Y.M.: 1999: Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji. PWE, Warszawa, s. 14-15, 23.
  5. Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2003 r., 2004: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 12-20, 51, 59, 66-68.
  6. Sikorski J., 2001: Strategie rozwoju firm handlowych. Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, s. 7.
  7. Wrzosek W. (red.), 2004: Strategie marketingowe. PWE, Warszawa, s. 37, 38.
  8. Szulce H., 1998: Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa, s. 117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu