BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Downarowicz Marta, Sawicka Janina
Tytuł
Szanse i perspektywy młodzieży na rynku pracy
The Chances and Perspectives of Youth on the Labour Market
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 53-62, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza rynku pracy, Bezrobocie ludzi młodych, Rynek pracy, Młodzież
Labour market analysis, Youth unemployment, Labour market, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę i ocenę sytuacji na rynku pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży. Autorzy rozpatrują następujące kwestie: szanse na zatrudnienie dla ludzi młodych, instrumenty i instytucje rynku pracy skierowane do młodzieży, perspektywy na znalezienie satysfakcjonującej pracy po akcesji Polski do UE oraz przygotowanie młodzieży do podjęcia zatrudnienia.

Unemployment in Poland is one of the most important socio-economic problems of the country. These are due to the mix of economic conditions, tied to the still ongoing transformation of the economic system; and to the demographic high enter the labour market. Youth is a special group, which in the future is going to influence the size of labour force resources and significantly affects the economics processes. The way, in which the youth perceive current economic reality and their chances to find their place in this reality, has a principled influence on the shape of their professional lot. That's why the youth is at the moment the subject of peculiar interest of the labour market policy in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chlewiński Z., 1994: Przyszłość świata w aspekcie szans i zagrożeń. Psychologiczne badania studentów, Przegląd Psychologiczny.
  2. Czerwińska-Jasiewicz M., 1996: Ocena własnych perspektyw życiowych przez młodzież w zmieniającej się sytuacji społecznej w Polsce, Forum Psychologiczne (1).
  3. Downarowicz M., 2005: Szanse i perspektywy młodzieży na rynku pracy. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Janiny Sawickiej, prof, nadzw. SGGW w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
  4. Keplinger A., 2001: Młodzież w zmieniającym się świecie (Prace Psychologiczne LIV), Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  5. Polska 2004. Raport o stanie gospodarki, MGiP, Departament Analiz i Prognoz ekonomicznych, pod kierunkiem J. Hausnera i innych, Warszawa.
  6. Ratajczak Z., 2004: Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji braku pracy, [w:] Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, pod red. Teresy Chirkowskiej-Smolak i Agaty Chudzickiej, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań.
  7. Sawicka J., 2004: Polska w Unii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe. Wydaw. SGGW, Warszawa.
  8. Socha M., Sztanderska U., 2002: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Szczepaniak-Wiecha I., 2004: Młodzież na rynku pracy, [w:] Człowiek a rynek, tom 2, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu