BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drejerska Nina
Tytuł
Wpływ inwestycji realizowanych przy użyciu kredytów preferencyjnych na dochód rolniczy w wybranych gospodarstwach
Influence of Investments Realized on the Base of Preferential Credits on Farmer's Income on Selected Farms
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 63-70, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Kredyt inwestycyjny, Kredyt rolny, Gospodarstwa rolne
Farm household income, Investment loans, Agricultural credit, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie wykorzystania inwestycyjnych kredytów preferencyjnych w skali mikroekonomicznej, czyli skutki wprowadzenia inwestycji nimi finansowanych na działalność wybranych gospodarstw, a w szczególności na uzyskiwany przez te jednostki dochód. Omówiono także aspekty warunkujące zalety i wady stosowania tej formy wsparcia rolnictwa na poziomie poszczególnych gospodarstw.

In the paper there was presented importance of use of investment preferential credits in microeconomic scale, which means results of investments financed by them on the operation of selected farms, especially on their income. Analysis of empirical data was preceded by a short presentation of theoretical aspects conditioning advantages and disadvantages of use of preferential credits. Conducted researches pointed out that with exception of one year of decrease in production and income on one of the analysed farms, there was a significant increase in these categories in the whole researched period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2005, Nr 1.
  2. Daniłowska A., 1997: Rola kredytów w kształtowaniu dochodów gospodarstw chłopskich. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 30.
  3. Drejerska N., 2004: Wykorzystanie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych z linii "Młody Rolnik" na terenie działalności Banku Spółdzielczego w Różanie. Praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Ziętary. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  4. Jarka S., 1997: Wykorzystanie kredytów w gospodarstwach rolniczych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 31.
  5. Kozioł Z,. Lewandowska B., Lewandowski J., 1997: Zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw indywidualnych po uzyskaniu kredytów, [w:] Ocena efektywności wykorzystania kredytów na modernizację i restrukturyzację gospodarstw rodzinnych, t. II, Fundacja „Rozwój SGGW", Warszawa.
  6. Kulawik J., 1995: Kapitał w rolnictwie, IERGiŻ, Warszawa.
  7. Kulawik J., 2000: Ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości ich łagodzenia. Bank i Kredyt, Nr 9.
  8. Kulawik J., 2003: Kredytowanie i finansowanie rolnictwa w przededniu integracji z Unią Europejską. Bank i Kredyt, Nr 6.
  9. Manteuffel R., 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu