BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojar Waldemar
Tytuł
Dziedzinowy system ekspertowy (SE) jako metoda wspomagająca decyzje dotyczące oceny działalności w gospodarstwie rolnym
Domain Expert System (SE) as a Method Supporting Decisions Concerning Evaluation of Businesses in a Farm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 11-15, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja cukru, Teoria wspomagania decyzji, Systemy ekspertowe
Arable farm, Sugar production, Theory of decision support, Expert systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zaprezentował koncepcję dziedzinowego systemu ekspertowego do oceny technologii produkcji uprawy buraków cukrowych na tle rozwoju metod wspomagania decyzji. Wykazał przydatność metody do wspomagania decyzji w zakresie odpowiedniego kształtowania technologii produkcji. Opracowany SE może zastępować ekspertów w doradztwie, edukacji i agrobiznesie, służąc wszystkim zainteresowanym jednostkom uczestniczącym w łańcuchu dostaw cukru.

In the paper a Concept of Domain Expert System for Evaluation of Sugar Beet Production Technology was presented. It was shown in a view of development of Decision Support Systems. One can meet a usefulness of the method for decision support in the scope of appropriate shaping of production technology. Worked out ES can replace human experts in extension, education and agribusiness being in the service all interested units participating in sugar delivery chain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartoszewicz G. (2002): Integracja procesów biznesowych w systemach informacyjnych Nowej Ekonomii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 955. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 67-77.
  2. Hellwik Z. (1988): System wskaźników kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, mat. z konferencji SWD -metodologia i realizacja. AE w Katowicach, Wisła.
  3. Kisielnicki J., Sroka H. (1999): Systemy Informacyjne Biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  4. Lewell A., Kimon H. (1972): Human Problem Solving. Prentice-Hall, New Jersey.
  5. Michalik K. (1996): PC-Shell dla Windows Wer. 2.1 - Przewodnik użytkownika. AITECH, Katowice.
  6. Perechuda K., Wielichowski R. (2002): Zarządzanie informacją przez firmę. Integrator w organizacji wirtualnej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 955. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 48-49.
  7. Poczta W., Mrówczyńska A. (2002): Przemysł spożywczy jako główne ogniwo agrobiznesu. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Agrobiznes 2002 pt. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Tom 2. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 246.
  8. Skawińska E. (2002): Determinanty wzrostu konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw cukrowniczych. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Agrobiznes pt. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Tom 2. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 322.
  9. Stępniak C. (2002): Zastosowanie elektronicznych atlasów organizacji wirtualnych w procesach podejmowania decyzji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 955. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 54-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu