BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzieża Grzegorz
Tytuł
Identyfikacja źródeł informacyjnych dla potrzeb produkcji w gospodarstwach indywidualnych
Identification of Information Sources for Production Needs in Family Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 21-25, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Informacja rynkowa, Źródła informacji, Internet, Sieć telefoniczna
Individual arable farms, Market information, Information source, Internet, Telephone network
Uwagi
summ.
Abstrakt
Media informacyjne stanowią źródło informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Badania wskazują na główną rolę łączności telefonicznej i kontaktów osobistych oraz nieznaczny udział internetu w pozyskiwaniu informacji rynkowych. Celem przeprowadzonych przez autora badań było określenie preferencji badanej grupy rolników w wyborze źródeł i stosowanych technik pozyskiwania informacji oraz finalizowania transakcji gospodarczych. Badania przeprowadzone w 2003 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, obejmowały 47 gospodarstw wybranych celowo.

Information media is a source of information necessary to make decisions. The survey shows a crucial role of telephone communication and personal contacts and also not essential share of INTERNET in obtaining of market information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brelik A. (2002): Identyfikacje potrzeb doradczych jako baza doskonalenia doradztwa rolniczego w Polsce. Roczniki NaukoweSERiA,T.W,z.6,s. 16-19.
  2. Dzieża G. (2001): Perspektywy rozwoju mechanizacji gospodarstw rolnych współpracujących z zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego. Roczniki Naukowe SERIA, T. IV, z. 5, s. 131-135.
  3. Dzieża G. (2002): Media informacyjne w gospodarstwie indywidualnym. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. 6, s. 33-37.
  4. Majeska M., Borczyńska-Żbikowska J., Bieliński M. (2002): Poziom wykształcenia i potrzeby edukacyjne barierą w aktywizacji obszarów wiejskich. [W:] Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich, Szczecin, t. 2, s. 115-123.
  5. Parlińska M., Parlińska A. (2002): Agrobiznes i internet - prognozowane powiązania. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. 6, s. 144.
  6. Szopiński W. (2001): Wpływ informacji rynkowej na zarządzanie gospodarstwem rolnym. Roczniki Naukowe SERiA, T. III, z. 5, s. 94-98.
  7. Szopiński W. (2002): Związki między systemem informacyjnym i decyzyjnym w agrobiznesie. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. 6, s. 167-170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu