BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzik Marcin
Tytuł
Barometr koniunktury dla gospodarki żywnościowej w Polsce
Composite Leading Indicators of Business Activity for Food Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 47-52, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka żywnościowa, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Prognozy gospodarcze, Barometry koniunktury
Food economy, Synthetic indicator of the business climate, Economic forecast, Business cycle indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono koncepcję syntetycznego wskaźnika koniunktury dla gospodarki żywnościowej oraz empiryczną charakterystykę cyklicznych wahań aktywności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz rolnictwa w okresie od stycznia 1975 do grudnia 2002 roku. Zaprezentowano konstrukcję barometru koniunktury w gospodarce żywnościowej. Na tle wahań koniunkturalnych wskazano na praktyczne korzyści wynikające z własności prognostycznych wskaźników wyprzedzających.

The author presents a composite leading indicators of business activity for food sector, compiled according to the OECD methodology. First part of the paper examines the chronology and the amplitude of growth cycles observed in the development of the economy in the period of 1975-2002. The second part presents for alternative versions of composite leading indicators for food sector. All are well correlated with the reference cycle, but they display very short leads if any. Nonetheless, the barometer may be useful in monitoring cyclical developments in the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk R. (l 997): Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych. AE, Poznań.
  2. Kudtycka I., Nilsson R. (1995): Business cycles in Poland. Z Prac Zakładu Badań Statystycznych GUS i PAN z. 227, Warszawa.
  3. Matkowski Z. ( 1993): Metody diagnozowania i prognozowania koniunktur. IKC HZ, Warszawa.
  4. Matkowski Z., Nerb G. (l 997): Barometry koniunktury w krajach OECD. Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami dla gospodarki polskiej, tom 51. IRQ SGH, Warszawa.
  5. Reynard В., Dryden J. (l 985): Cyclical Analysis and Leading Indicators. The OECD Excperience. Paper presented at 17-th CIRET Conference, Vienna 1985.
  6. Woś A. (1996): Agrobiznes, makroekonomika. Key Text, Warszawa.
  7. Woś A., Zegar J.S. (1983): Gospodarka żywnościowa. PWE, Warszawa.
  8. Zalewski A. (1989): Problemy gospodarki żywnościowej. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu