BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaczewska-Kalicka Anna
Tytuł
Rozwój nowoczesnych metod badań w prognozowaniu strat plonu zbóż
Development of Modern Research Methods in Forecasting to Cereal Yield Losses
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 53-56, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Środki ochrony roślin, Procedura diagnozowania, Komputerowe wspomaganie decyzji
Corn productions, Plant protection measures, Diagnostic procedure, Computer aided decision making
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zabiegi ochrony roślin stosowane w uprawie zbóż są czynnikiem stabilizującym plony. Właściwa ocena nasilenia szkodliwych organizmów i znajomość ich wpływu na plon pozwala ograniczyć zabiegi chemiczne tylko do przypadków uzasadnionych i uniknąć strat. Dzięki rozwojowi diagnostyki możliwe jest wczesne wykrywanie agrofagów, a systemy wspomagania decyzji ułatwiają wybór odpowiedniej metody ochrony, korzystnej dla producenta i konsumenta oraz bezpiecznej dla środowiska naturalnego. (abstrakt oryginalny)

Increase of the cereal participation in crop rotation is reason of escalation of diseases, pests and weeds development. It causes 15 to 20% yield losses or more in individual cases. The forecast of cereal yield losses is possible thanks to progress in diagnostics and thanks to development of decision support systems on need to carry out plant protection treatments based on monitoring system. It allows to avoid yield loss and achieve expecting profit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Golinowska M. (2001): Metody badawcze oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 41(1), s. 215-222.
 2. Golinowska M. (2002): Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski. Zeszyty Naukowe AR nr 433. Rozprawy CLXXXV Wydział Rolniczy, Wrocław, s. 199.
 3. Hostgaard M.B., Wolny S. (2002): Założenia duńskiego systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin i możliwości jego wdrożenia w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 42(1), s. 283-290.
 4. Jaczewska-Kalicka A. (2001): Przegląd metod wyceny strat powodowanych przez choroby grzybowe zbóż w minionym pięćdziesięcioleciu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 41(1), s. 223-228.
 5. Jaczewska-Kalicka A. (2001a): Występowanie chorób i straty plonu pszenicy ozimej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu warunków klimatycznych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 41(2), s. 607-610.
 6. Jaczewska-Kalicka A. (2002): Rola monitoringu w integrowanej ochronie zbóż. Warszawa-Bydgoszcz. Roczniki Naukowe SERiA t IV (4), 63-66.
 7. Jaczewska-Kalicka A. (2003): Aspekty ekonomiczne zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2000-2002 Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 43(2) - w druku.
 8. Kryczyński S. (1996): Wirusy i wiroidy roślin - aktualne problemy i kierunki badawcze. Mat. Sympozjum "Nów kierunki w fitopatoligii", Kraków, s. 27-38.
 9. Nawrót J. (2001): Rozwój kierunków i metod badawczych w Instytucie Ochrony Roślin. Prog. Plant Protection/Post. Och Roślin Vol 41(1), 39-46.
 10. Rozbicki J. (2002): Produkcja i rynek zbóż. Wieś Jutra, Warszawa, s. 335.
 11. Solarska E., Grudzińska M. (2002): Wykorzystanie łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) do wykrywania Pseudocercosporella herpotrichoides w pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji. Acta Agrobotanii Vol. 55(1), s. 311-317.
 12. Walczak F., Grendowicz L., Jakubowska M., Skorupska A., Strugała N., Tratwal A., Wójtowtcz A. (2003): Zdrowotność roślin uprawnych w Polsce w roku 2002 i wstępne prognozy występowania ważniejszych agrofagów roku 2003 oraz stan zachwaszczenia roślin rolniczych. Ochrona Roślin, nr 2, s. 2-10.
 13. Wójtowicz A. (1999): Tamer - system wspierający podejmowanie decyzji w zakresie zwalczania septoriozy pszenicy. Pn Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 39(1), s. 116-119.
 14. Zamorski C., Schollenberger M., Nowicki B. (1996): Diagnozowanie chorób pszenicy i pszenżyta w stadiach wschodów i krzewienia. Mat. Sympozjum "Nowe kierunki w fitopatologii", Kraków, s. 369-372.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu