BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondraszuk Tomasz
Tytuł
Problemy integracji rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwie rolniczym
The Problems of Integrating Management Accounts in Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 71-75, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Rachunek ekonomiczny, System informacyjny, Informacja ekonomiczna
Agricultural enterprises, Economic calculation, Information system, Economic information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił główne problemy integracji rachunku ekonomicznego na etapie ewidencji i planowania w przedsiębiorstwach rolniczych. Opisał tworzenie informacji ekonomicznej na bazie informacji z rachunkowości finansowej.

The paper presents the problems of developing integrated information systems on farm. Management accounting systems have developed over a long period. In agriculture we are at the start of introducing accounts on farms. The usefulness system for management will depend on the solutions adopted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kondraszuk T. ( 1991 ): System skomputeryzowanej rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym. Praca doktorska. SGGW, Warszawa.
  2. Kondraszuk T., Ziętara W. ( 1988): Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa rolniczego. Mat. konf. TNOiK, Warszawa.
  3. Moszczeński S. ( 1930): Filozofia rachunkowości rolnej. Rolnictwo. Wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych.
  4. Szkiłłądź J. ( 1976): Zysk brutto i koszty stałe w ekonomiczno-finansowej ocenie działalności przedsiębiorstwa rolniczego. Wyd. SGGW, Warszawa.
  5. Ziętara W., Kondraszuk T. (1987): Przydatność różnych kryteriów podziału kosztów dla potrzeb planowania w przedsiębiorstwie rolniczym. Roczniki Nauk Rolniczych seria G, t. 84, z. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu