BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Iwona
Tytuł
Teoria i zastosowanie metodologii badań z zakresu ekonomiki oświaty
Theory and Application the Methodology of Scientific Research in Economics of Education
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 76-80, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Oświata, Metodologia badań
Education, Research methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Teoria metodologii badań z zakresu ekonomiki oświaty opiera się na rozległej wiedzy ekonomicznej i pedagogicznej oraz nauk wspomagających: prawa, administracji, demografii, polityki społecznej. W warunkach gospodarki rynkowej wyniki badań z ekonomiki oświaty mają szerokie zastosowanie w praktyce kształtowania polityki społeczno-gospodarczej. W artykule zaprezentowano specyfikę teorii ekonomiki oświaty, przedstawiono obszary zastosowania metodoligii badań z zakresu ekonomiki oświaty oraz wskazano czynniki warunkujące rozwój metodologii badań z ekonomiki oświaty w XXI wieku.

The article describes the theory and application methodology of scientific research in economics of education. The scientific research in economics of education is quite new trend of polish economy. Because of that the article is divided into three parts: - first: the theory of economics of education (the research problems are represented as a complex of social science), second: the application of economics of education (local, national and international aspect of socio-economic policy), third: the determinants of evolution of scientific research in economics of education (f.e.: amount of experts of this part of economy, expenditure of money for education). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gmytrasiewicz M., Kluczyński J. ( 1968): Ekonomiczna analiza kosztów kształcenia w latach 1961 -1965 w szkołach wyższych. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 2, s. 127-148.
 2. Gmytrasiewicz M. (1966): Istota i efekty nakładów na proces kształcenia. Finanse, nr 12, s. 45-57.
 3. Kowalska I. (1999): Myślenie dobrego gospodarza... Rozmowa z Jerzym Millerem - sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Dyrektor Szkoły, nr 5, s. 2-5.
 4. Kowalska I. ( 1999) : Wykorzystanie danych statystycznych i wskaźników w planowaniu i zarządzaniu oświatą na poziomie gminy. [W:] Zastosowanie monitoringu gmin wiejskich w nowoczesnym zarządzaniu gminą. Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań, s. 23-63.
 5. Kowalska I. (1999): Procedura rozdziału środków na inwestycje oświatowe z budżetu państwa. Raport przygotowany dla MEN w ramach prac Zespołu ds. koordynacji badań nad reformą oświatową. MEN, Warszawa, s. 1-55.
 6. Kowalska I. (1999): Dobre szkoły wiejskie. Raport przygotowany dla MEN w ramach prac Zespołu ds. koordynacji badań nad reformą oświatową. MEN, Warszawa, s. 1-60.
 7. Kowalska I. i in. (2000): Polityka oświatowa powiatu. Brytyjski Fundusz Know How Fundusz Współpracy, Agencja Wydawnicza "Skigraf", Warszawa, s. 43-58, 71-88, 89-106.
 8. Kowalska I. (2000): Finansowanie oświaty w gminach wiejskich. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 9. Kowalska I. (2000): Sposób wykorzystania środków finansowych na szkoły podstawowe i gimnazja (School Resource Utilization Study). Raport przygotowany dla Banku Światowego. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 1-85.
 10. Kowalska I. (2002): Stypendialny program wsparcia finansowego kapitału edukacji na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERIA, T. IV, z. 6, s. 97-101.
 11. Kowalska I. (2002): Economie determinants of human resource influence on the development of rural areas. [W:] Mickiewicz P. (red.), Use of local and regional factors in socio-economic activisation of rural areas. Akademia Rolnicza, Szczecin, T. III, pp. 227-234.
 12. Podoski K., Piasecki H. ( 1971 ): Koszty i efekty kształcenia w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Schultz T. ( 1980): Investing in people. The Economics of Population Quality. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu