BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hass-Symotiuk Maria
Tytuł
System informacyjny dla zarządzania publicznym zakładem opieki zdrowotnej
Information System for a Public Health-Care Services Unit
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 861, s. 65-72
Słowa kluczowe
System informacyjny przedsiębiorstwa, System informacyjny w zarządzaniu, Informatyczne systemy zarządzania, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Materiały konferencyjne
Information system of enterprises, Information systems in management, Management Information Systems, Medical facilities management, Conference materials
Abstrakt
Podkreślono rolę informacji w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, zwracając uwagę na wzajemne powiązanie między systemem informacyjnym i systemem zarządzania. W strukturze systemu informacyjnego wyróżniono dwie części: medyczną i administracyjną, następnie pokazano jakie powinny być cechy prawidłowego systemu informacyjnego: dostępność zbiorów informacji dla różnych użytkowników, rzetelność informacji, kompletność, elastyczność, niezawodność, zabezpieczenie poufności, bezpieczeństwo danych, sprawność działania i efektywność. Zastosowanie informatyki w ramach tego systemu wydaje się obiektywną koniecznością i jedyną drogą efektywnego zarządzania zakładu.

The role of information in the management of a health-care services unit has been pointed out and underlined with special attention drawn to mutual links between information and management systems. Two levels i.e. medicaland administrative have been distinguished within the structure of an information system. Some features of a well functioning information system such as the availability of data for various users, reriability, completeness, flexibilityof information, confidentiality assurance and data protection have been discussed. It is evident that the use of computer sciences is both ine3vitable to support the system and the only way for the reffective management of the unit. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu