BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopertyńska Wanda
Tytuł
Rola informacji w skutecznej realizacji funkcji motywowania poprzez płace
The Role of Information in Realising the Function of Effective Motivation by Pay
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 861, s. 122-128
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Motywacyjna funkcja płac, System płac, Powiązanie efektów pracy z płacą, Ocena pracowników, System informacyjny, Materiały konferencyjne
Motivating employees, Wage incentives functions, Wage system, Linking the effects of work with pay, Employee appraisal, Information system, Conference materials
Abstrakt
Celem referatu jest wskazanie, na podstawie doświadczeń praktycznych, na te zagadnienia, których znajomość ma szczególnie duże znaczenie dla poprawnej realizacji funkcji motywowania za pomocą płac . Dotyczą one głównie: 1) systemu wynagradzania obowiązującego w firmie, 2) zadań przyznanych pracownikowi do realizacji, kryteriów oceny poprawności ich wykonania oraz korzyści na jakie mogą liczyć w przypadku właściwego wykonania zadań, 3)oceny wyników pracy pracowników, ich kompetencji oraz korzyści płacowych z tym związanych w przypadku pozytywnej oceny. (fragment z tekstu)

The objective of this paper was to indicate practical issues important to adequate realisation of the motivation -by-pay function . The issues relate mainly to the follwing: 1. Firm's pay system, 2.Duties assigned to each employee together with the criteria for assessing the performance and anticipated beefits in case of successful performance, 3. Employees' performance-related assessment, their competencies and, in case of a positive outcome, consequent pay benefits. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu