BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszkowicz Mieczysław
Tytuł
Makrosystemowe uwarunkowania innowacyjnych podstaw sukcesu przedsiębiorstw w Polsce
Macro Systems Circumstances for Innovative Background Success of Polish Enterprises
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 433-440, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Innowacyjność, Procesy innowacyjne, Polityka innowacyjna państwa, Strategia sukcesu, Inwestycje zagraniczne
Enterprises, Innovative character, Innovation processes, State innovation policy, Success strategy, Foreign investment
Uwagi
summ., streszcz.enie
Abstrakt
Referat omawia innowacyjne determinanty sukcesu polskich przedsiębiorstw. Wśród nich fiasko polityki innowacyjnej państwa, barierę niewydolności struktur naukowo-edukacyjnych, niespełnione oczekiwania innowacyjne wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz nierealne oczekiwania wobec małych i średnich przedsiębiorstw. W konkluzji stwierdza się konieczność systemowych zmian w obszarze edukacji, kreowania innowacji i ich wdrażania.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the innovative essentials of polish enterprise success. Especially author discussed: collapse of national innovation policy, limitations in efficiency science structures, uncovered the expectations of directed foreign investments and unreal expectations the small and middle enterprise sector. In conclusion author states that educational area needs system changes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Durka B., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce przed i po akcesji do Unii Europejskiej, referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej Przy Prezesie Rady Ministrów dnia 2.07.2004 r.
  2. Jasiński A.H., Czy polityka innowacyjna ma wpływ na innowacje, referat udostępniony na posiedzeniu Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej Przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 15.04.2005 r.
  3. Kabaj M. (2004), Jak utworzyć dwa miliony miejsc pracy do 2010 r? Elementy strategii promowania zatrudnienia, Warszawa, maj.
  4. Orłowski W.M. (2003), Scenariusze rozwoju sektora wiedzy w Polsce do roku 2040, [w:] Wiedza, a wzrost gospodarczy, L. Zienkowski [red.], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  5. Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracą, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Studia i materiały, tom X., Warszawa, grudzień 2003.
  6. Skorupska M., Synteza wyników badań w zakresie wpływu państwa na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej Przy Prezesie Rady Ministrów dnia 2.07.2004 r.
  7. Szulc T. (2004), Dynamika przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce a realizacja procesu bolońskiego, masz. powiel. Wrocław.
  8. Towards a European Area Science, Technology and Innovations - Key Figures 2003-2004 (http//europa.eu.int/comm/reserch/rtdinfo/index_en.html).
  9. Zienkowski L. [red.] (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.
  10. Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, (2004), Warszawa, 30 kwietnia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu