BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stahnke Melanie, Theile Carsten
Tytuł
Cele sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce Niemiec i Wielkiej Brytanii a standardy międzynarodowe
Aims of Making Financial Statements in German and Great Britain Practice versus International Standards
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1082, s. 301-315, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : utrata wartości aktywów
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial statements, International Financial Reporting Standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę i porównanie pomiędzy celami rachunkowości określanymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), niemiecki kodeks handlowy i obowiązujące w Wielkiej Brytanii standardy Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Artykuł określa, czy ogólny sposób konstruowania poszczególnych przepisów ma służyć osiągnięciu różnych standardów rachunkowości.

Aims and means which are at disposal of a subject decide about keeping of accounting. Thus law regulations have to be correlated with its aims. In the light of the theory the financial accounting has three aims. First it is the basis to calculate a financial outcome, second it enables to calculate the taxation base and third it is to help the users of financial statements to take economic decisions. Against a background of present regulations in MSSF, MSR and GAPP, the article presents aims and structure of German and British accounting regulations, focusing attention on the loss of assets value and difficulties in assessing the reclaiming value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. IASB Framework.
  2. IASC Foundation Conslitution.
  3. Information for Obsemers, 7.06.2003, http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_442_0306ob06.pdf.
  4. Lewis E., Pendrill D., Advanced Financial Accounting, Harlow 2004.
  5. Moxter A., Grundsdtze ordungsmasiger Rechmtngslegimg, Dusseldorf 2003. Preface to International Financial Reporting Standards.
  6. Regulacja (EC) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. dotycząca stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Oficjalny Dziennik L 243, 11/09/2002 P.0001-0004.
  7. Roberts O., Weetman P., Gordon P. D., International Financial Accounting - a Comparative Approach, Harlow 2004.
  8. Schmalenbach E., Dynamische Bilanz, Darmstadt 1988.
  9. Zeitschrift fur handels-wissenschaftliche Forschung 1910/1911.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu