BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Wojciech
Tytuł
Utrata wartości należności według prawa bilansowego i podatkowego
Value Loss of Receivables According to Accounting and Tax Law
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1082, s. 130-138, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : utrata wartości aktywów
Słowa kluczowe
Prawo bilansowe, Wycena przedsiębiorstwa
Balance law, Enterprise valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań w zakresie utraty wartości jednego ze składników aktywów, jakimi są należności w świetle prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz praktycznych sposobów wyceny należności.

The important problem of accounting is the correct valuation of assets. In the course of the activity in many enterprises appear receivables, whose repayment is threatened. In this case enterprise has a duty to build a re-measurement. The aim of this paper is to preset the problem connected with the loss of value of receivables to according accounting and tax law. There is some problem with it because it has been established different. Therefore, that may appear differences in the value of receivables and in consequence between tax and accounting result. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz A., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Diffin, Warszawa 2002.
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 1ASC, London 2001.
  3. Odpisy aktualizujące w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (464) z 20 listopada 2003 r.
  4. Rachunkowość. Przewodnik, red. T. Cebrowska, [w:] Materiały na studium podyplomowe: Rachunkowość i kontrola finansowa, AE, Wrocław 2003.
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z poz. zm. ( DzU 1991 nr 80, poz. 350).
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z póżn. zm. (DzU 1992 nr 21 poz. 86).
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591).
  8. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (DzU nr 113, poz. 1186).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu