BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryba Adrian
Tytuł
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych
Re-Measurement of Foreign Currency Denominated Financial Instruments
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1082, s. 275-281, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : utrata wartości aktywów
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Wycena instrumentów finansowych, Inwestycje
Financial instruments, Financial instruments valuation, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy metod wyceny instrumentów finansowych wyrażonych w walucie obcej na podstawie polskich regulacji z zakresu rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

On the Ist May 2004 Poland became part of the European Union. Now Polish companies may buy securities and sell own in the EU without any barrier. Unfortunately in Polish accountancy law, record and measurement of foreign securities are too complicated. There are not any economic reasons for such solutions. The solutions should be the same, just like for domestic securities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja, Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR32, IASC, 1998.
  2. Instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena, Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 39, IASC, 1998.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU nr 149, poz. 1674).
  4. Ryba A., Instrumenty finansowe jako składniki inwestycji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 926, Inwestycje w rachunkowości, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
  5. Ryba A., Pożyczki udzielone i należności własne, referat na X Konferencję Biegłych Rewidentów, 12 XII 2002 r., Wrocław.
  6. Ustawa o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591, ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu