BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego
Co-operation of Small and Medium-sized Enterprises with Research and Development Centres Based on the Example of the Kraków Technology Park
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 671, s. 117-133, bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ośrodki naukowo-badawcze, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Specjalne strefy ekonomiczne, Park nauki i technologii
Small business, Research centres, Enterprise competitiveness, Special economic zones, Science and Technology Park
Uwagi
summ.
Abstrakt
Parki technologiczne należą do instytucjonalnych form wspierania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono charakterystykę Krakowskiego Parku Technologicznego i podjęto próbę oceny jego działalności.

In this article, the author elaborates on the co-operation between smali and medium--sized enterprises (SMEs) and research and development laboratories in the Małopolska region. Hę presents the role of technology transfer based on the experience of the "Kraków Technology Park" Special Economic Zone. The article focuses particular attention on the principles behind the Park as well as the effects of its operation. The author also describes the role of innovation as the main determinant of SMEs competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Centra przedsiębiorczości a innowacyjność firm, „Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 2.
 2. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Kraków-Warszawa 2001.
 3. Bednarczyk M., Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicję strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 4. http://www.motorola.pl, 20.09.2002.
 5. Kasperkiewicz W., Parki technologiczne nowoczesną formą promowania innowacji, Absolwent, Łódź 1997.
 6. Lozano A., Sysko-Romańczuk S., Integracja - wspólna budowa przedsiębiorczych regionów i miast. Wyzwania dla konkurencyjności, Referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przedsiębiorstwa Przyszłości II", Warszawa, 15-16 listopada 2001, http://www.zti.com.pl.
 7. Krzysztofiak K., Szansę i bariery rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego, CZT, Kraków 2001.
 8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. 1997, nr 135, poz. 912.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. 2000, nr 115, poz. 1199.
 11. Sładek J., Parki technologiczne i centra biznesu rozwoju innowacji i transferu technologii [w:] Innowacje i transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach „Inteltrans - 2000", Politechnika Krakowska, Kraków 2000.
 12. Tomaszek W., Namiastka pierwiastka, czyli rzecz o krzemowej dolinie w Krakowie, „Nowe Państwo" 2000, nr 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu