BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasowicz Stanisław
Tytuł
Wykorzystanie metod wielozmiennych do wyznaczania regionów rolniczych
Use of Multivariable Methods for Distinguishing the Agricultural Regions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 81-85, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Region, Metody statystyczne
Agriculture, Region, Statistical methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił możliwości wykorzystania metod wielozmiennych do wyznaczania regionów rolniczych. Wskazał na celowość analizy regionalnego zróżnicowania głównych gałęzi i kierunków produkcji. Wyznaczone, przy wykorzystaniu hierarchicznej metody Warda, regiony rolnicze mogą być podstawą różnicowania zaleceń technologicznych i systemów doradztwa rolniczego.

The methodics to distinguish the regions in dependence of the branches and lines of agricultural production in Poland was proposed in the paper. The main stages of distinguishing the regions were described. The examples of application of selected methods of multivariable analysis (factorial and cluster analysis) and their practical sense were presented. There is a necessity for systematic improvement of the methodics and for enriching the statistical databases. The analyses of regional differentiation of agriculture seem to be an important basis for precise determination of agricultural recommendations and advisory programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipiak K., Wilkos S. (1998): Wybrane metody analizy wielozmiennej i ich zastosowanie w badaniach przestrzennych. IUNG, Puławy, R (349).
 2. Filipiak K., Ufnowska J. (2002): Regionalne zróżnicowanie wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zag. Ek. Rol, l, s. 54-60.
 3. Głowacki M. (2002): Regionalne zróżnicowanie intensywności rolnictwa w Polsce. Pam. Pul., 130 (I), s. 213-221.
 4. Igras J., Kopiński J. (2001): Regionalne zróżnicowanie bilansu składników pokarmowych w rolnictwie polskim. Pam. Puł., 124, s. 187-195.
 5. Jaśkiewicz B., Krasowicz S. (2001): Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenżyta w Polsce. Zag. Ek. Rol., 6, s. 19-34.
 6. Krasowicz S., Nieściór E. (2002): Intensywność organizacji produkcji rolnej w Polsce. Przegląd Hodowlany, 10, s. 15-20.
 7. Kuś J. (2002): Rejonizacja produkcji roślinnej w Polsce. Pam. Pul., 130(11), s. 435-454.
 8. Poczta W., Mrówczyńska A. (2002): Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa. [W:] Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR Poznań.
 9. Szczotka F. (1977): Podstawy analizy czynnikowej. Listy biometryczne, Wrocław, s. 55-59.
 10. Ufnowska J., Krasowicz S. (2000): Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji mleka w Polsce. Zag. Ek. Rol., l, s. 65-71.
 11. Ufnowska J., Kopiński J, Madej A. (2001): Regionalne zróżnicowanie produkcji zwierzęcej w Polsce. Pam. Pul., 124, s. 395-402.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu