BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Licznerska Anna, Śrubkowska Małgorzata
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu życia w województwie kujawsko-pomorskim
Diversity of Living Standard in Kujawsko-Pomorskie Voivdeship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 86-91, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Metoda Warda
Living standard, Ward method
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Autorzy dokonali podziału gmin województwa kujawsko-pomorskiego metodą Warda. Jako kryterium podziału przyjęli poziom życia wyrażony za pomocą cech diagnostycznych. Uzyskali w ten sposób sześć względnie jednorodnych grup gmin.

Territory of Kujawy-Pomorze Province have parted with Ward's method in article. The level of life expressed of the diagnostic features has accepted as criterion of division the populace. Six relatively homogeneous groups have got. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrycz J. (1996): Metody badania poziomu życia ludności. AE, Katowice, s. 5-7.
  2. Pisany J. (1993): Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, Warszawa, s. 73.
  3. Sitek S. (2000): Zróżnicowanie poziomu i jakości życia w woj. śląskim. Wiadomości Statystyczne, nr 9, Warszawa, s. 47.
  4. Śmiłowska T. (1997): Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Prace Zakladu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 247, Warszawa, s. 7.
  5. Zeliaś A. (2000): Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. AE, Kraków, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu