BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczuk Franciszek
Tytuł
Problemy ekonomiczno-prawne działalności gospodarczej polskich osób fizycznych i jednostek gospodarczych na terenie Republiki Federalnej Niemiec
Economic and Legal Problems of Economic Activity of Polish Private Person and Economic Units in the Federal Republic of Germany
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 860, s. 263-271
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Praca, Rynek pracy
Business activity, Labour, Labour market
Abstrakt
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze ekonomiczno-prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej i zarobkowej (sprzedaż siły roboczej), przez polskie osoby fizyczne i prawne na rynku niemieckim. Omówiono rodzaje osób fizycznych, mogących podjąć pracę w Niemczech (pracownicy graniczni, sezonowi i gościnni) oraz dopuszczalne formy podejmowania działalności gospodarczej przez polskie jednostki gospodarcze (umowa o dzieło). Przedstawiono przepisy prawne, którym podlegają przedsiębiorstwa zagraniczne, aktywne gospodarczo na terenie Niemiec oraz główne obszary sprzeczności interesów UE i Polski w kwestii dostępności do unijnego rynku pracy.

The article concentrates on the most important aspects of economic activity and sale of workforce by Polish private and legal person on German market. Discussed types of private persons which can take up work in German and acceptable types of economic activity by Polish economic units. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu