BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Andrzej
Tytuł
Obsługa komunikacyjna zabytkowego śródmieścia Łowicza
Transport Service for Antique City of Łowicz
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 14), 1996, z. 48, s. 173-188, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne miasta, Polityka komunikacyjna, Komunikacja miejska, System drogowy, Sieć drogowa, Finansowanie inwestycji transportowych
Town spatial planning, Communication policy, Municipal transport, Road system, Road network, Financing transport investments
Uwagi
summ., streszcz., Zsfg.
Kraj/Region
Łowicz
Abstrakt
W artukule przedstawiono uwarunkowania przekształceń oraz koncepcję obsługi komunikacyjnej urbanistyczno-architektonicznego śródmieścia Łowicza na tle przewidywanego rozwoju i planowanych przekształceń systemu transportowego miasta. Na przykładzie miasta Łowicz udowodnino tezę, że w miastach zabytkowych średniej wielkości niezbędne są działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (w układzie drogowo-ulicznym miasta), co pozwoliłoby rozwiązać problem obsługi komunikacyjnej obszarów chronionych, odciążając jednocześnie ruch kołowy niezwiązany z obszarem zabytkowym. Wobec bardzo ograniczonych możliwości przekształceń układu sieci ulic i struktury przestrzennej obszaru zabytkowego, podstawowe znaczenie w usprawnieniu obsługi komunikacyjnej mają, zdaniem autora metody i środki organizacji ruchu i parkowania.

The existing stage (1995), conditions of transformations and conception of the transport service for the city of Łowicz on the background of predicted development and planned transformations of the transport system of the town are presented in the paper. The case of Łowicz proofs thesis that in the antique towns of middle size the investment works are necessary and without significant works it is impossible to solute in full the transport service of the areas of cultural heritage to eliminate strenuousness of car traffic, which is not related with antique area. It is possible to implement solutions partly, improving operation of transport subsystems or each part of the area relaying on the usage of methods and means of traffic and parking organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu