BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir
Tytuł
Metoda kluczowych czynników sukcesu a możliwości obniżenia kosztów produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych
The Method of Key Factors of Success and Possibilities of Reducing Milk Production Costs in Specialized Farms
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 85-92, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Gospodarstwa rolne, Koszty produkcji, Ocena opłacalności produkcji
Milk production, Arable farm, Production costs, Estimation of profitability production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł miał na celu określenie zróżnicowania bezpośredniej opłacalności produkcji mleka oraz ustalenie czynników determinujących poziom tej opłacalności. Badaniem objęto gospodarstwa wyspecjalizowane Makroregionu Środkowego. Kluczowymi czynnikami sukcesu okazały się jak najniższe koszty: usług i pracy najemnej, pasz z zakupu, zakupu jałówek hodowlanych, pasz objętościowych i pasz treściwych własnych. W latach 1997-2001 w gospodarstwach o najniższej opłacalności suma oszczędności w powyższych rodzajach kosztów mogła wynosić do 92,8% wszystkich możliwych oszczędności.

The aim of the paper was to present the key factors of the success in possibilities of reducing the milk production costs in specialized farms in the Central Macroregion. The factors were the smallest cost of: services and hired work, buying fodder, buying farm heifer, own cubic and filling fodder. In the farms with the smallest profitability, sum of savings in the above kind of cost could be even to 92.8% all of the possible savings. The rest of the nine kinds of direct cost could get 7.2% of savings. Slight differences between the farms with the lowest and the highest production profitability concern the cost of artificial insemination, water, fuel, electricity, cleanness means. Average possibilities of the cutting down the milk production cost were: internal farm transport, holding of durable means, vet cure, non-obligated insurance. Moreover, the milk farms which wanted to achieve high profitability in production have to search the saving in every size and in every kind of the cost. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierszewska G., Romanowska M., 1994: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
  2. Klepacki B., 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wydaw. SGGW, Warszawa.
  3. Pokrzywa T., 2000: Kierunki i skala produkcji w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w 1998 r. IERiGŻ, Warszawa.
  4. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., 2000: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1999 r. IERiGŻ, Warszawa.
  5. Skarżyńska A., Pokrzywa T., Augustyńska-Grzymek I., 2000: Produkcja, koszty ekonomiczne i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2000-2001. IERiGŻ. Warszawa.
  6. Stańko S., 1973: Efektywność chowu bydła w gospodarstwach indywidualnych. Ocena w oparciu o koszty bezpośrednie, dochód bezpośredni i koszty specjalne na przykładzie województwa białostockiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu