BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Radosław
Tytuł
Handel Polski z krajami trzecimi na rynku wołowiny i cielęciny w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Polish External Trade with the Third Countries in the Beef and Veal Sector Within Common Agricultural Policy
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 93-104, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Unie celne, Mięso wołowe, Rynek mięsny, Mięso cielęce, Wspólna Polityka Rolna
Foreign trade, Customs unions, Beef meat, Meat market, Veal, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł zawiera charakterystykę zasad handlu zagranicznego Polski z krajami trzecimi produktami rolno-spożywczymi, w tym w szczególności w ramach wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny. Autor szczególną uwagę poświęcił omówieniu podstawowych zagadnień proceduralnych związanych z wywozem oraz dopłatami do eksportu wołowiny i cielęciny.

The main purpose of the article is the characteristics of rules of agricultural products external trade with third countries especially within common market organisation in the beef and veal sector. Because of big interest within Polish producers and complicated subject, special stress was put on discussion of basic procedural problems related to export and export refunds in the beef and veal sector. From the accession day, there is growing tendency of interest in Polish beef and veal export refunds. The export refunds were constant up to 16th June 2005, when there was publicised Council Regulation (EC) 903/2005 fixing new, 20% lower ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Informacyjny ARR nr 6 (168), czerwiec 2005.
 2. Biuletyn Informacyjny ARR nr 7 (157), lipiec 2004.
 3. Europejski Bank Centralny [w:] http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
 4. Rozporządzenie KE (EWG) nr 2973/1979 z dnia 21 grudnia 1979 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim
 5. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1964/82 z dnia 20 lipca 1982 r. ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości
 6. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 32/82 z dnia 7 stycznia 1982 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny
 7. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/1987 ze zmianami z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ze zmianami, ustanawiające wspólne, szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/1995 ze zmianami, z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ze zmianami, określające wspólne, szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 ze zmianami, z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny
 13. Rozporządzenie KE (WE) nr 2051/1996 z dnia 25 października 1996 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie i zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1445/95
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą (DzU 2004.76.713 i 714)
 15. Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchomieniu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i regulacji niektórych rynków rolnych (DzU 2004.42.386)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu