BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomianek Bogdan
Tytuł
Analiza ekonomiczna metod ugorowania gruntów rolnych
Economic Analysis of Methods of Agricultural Land Fallowing
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 105-114, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Analiza kosztów, Grunty rolne
Agricultural production, Cost analysis, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem analizy przedstawionej w artykule było ukazanie konieczności utrzymania dobrej kultury gruntów rolnych. Posłużono się metodą opisową w części prezentującej metody ugorowania gruntów oraz zastosowano metodę analizy kosztów przy porównywaniu sposobów i czasu uprawy, pielęgnacji oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Land fallowing is a element of the European Community members' economic policy. A fallow land (excluded from production) still remains as an integral part of flexible agricultural area and it is technologically cultivated, what keep its soil tilth and readiness for inclusion into production process. The proper process (conservation) lasts as long as it is brought back to its former function or the land is transferred into agricultural usage. The appropriate cultivation technology connected with land fallowing concerns costs of set-up, nurturing as well as liquidation of fallow lands, what results in agricultural production's resumption in the area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzienia S., 1998: Zasady gospodarowania na terenach czasowo wyłączonych z produkcji rolniczej. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, nr 5.
  2. Kluk K., 1779: Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie krajowych, albo które w kraju użyteczne być mogą, utrzymanie, rozmnożenie i zażycie. Tom III - O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich. Zakład im. Ossolińskich, Wrocław (l954).
  3. Marks M., Nowicki J., Szwejkowski Z., 2000a: Odłogi i ugory w Polsce. Cz. l. Przyczyny odłogowania. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, nr 1.
  4. Marks M., Nowicki J., Szwejkowski Z., 2000b: Odłogi i ugory w Polsce. Cz. 2. Sposoby zagospodarowania. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, nr l.
  5. Praca zbiorowa, 1999: Katalog norm i normatywów, Wydaw. SGGW, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (DzU z 2004 r., Nr 65, poz. 600 z późn. zm.).
  7. Słownik wyrazów obcych PWN, 1991. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu