BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powęska Halina
Tytuł
Zmienność i rozwój funkcji obszarów wiejskich
Variability and Development of Functions of Rural Areas
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 115-124, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Wieś
Local development, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizie poddano zmienność funkcji obszarów wiejskich w odniesieniu do procesów gospodarczych i urbanizacyjnych, wskazano na pozytywne i negatywne oddziaływanie poszczególnych funkcji na obszary wiejskie oraz przedstawiono różnice w podejściu badaczy do zagadnienia rozwoju wielofunkcyjnego w Polsce i w innych krajach Europy.

In the rural areas in Poland today there have been changes in the functional structure as well as changes within the particular functions. Out of a number of new functions the role of ecological, tourist and dormitory functions has been stressed in particular. On the other hand, changes within the existing functions have been mostly observed in agriculture, in which one function has been replaced by at least three functions: „traditional" agriculture, industrial agriculture and ecological agriculture. There has been a growing interrelationship between functions, which gives rise in the local environment to the relations that allow us to treat the areas under investigation in a systemic manner. Social and natural functions, similarly as the economic ones, generate jobs which causes them to have an economic dimension. The economic functions have an important social and natural character, since they lead to changes both in human relations and in nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., Stola W., 2002: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, tom 3, Warszawa.
 2. Czarnecki A., Heffner K., 2003: Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej, Wieś i Rolnictwo nr l (118).
 3. Heffner K., 2000: Kreacja ośrodków wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo nr 2 (107), 2000.
 4. Kaczmarek T., 1998: Funkcje gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce, [w:] (red.), B. Głębocki. Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań.
 5. Kapuscinski R., 1990: Szachinszach, Wydaw. Czytelnik, Warszawa.
 6. Kłodziński, Rosner 1996: Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego. IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Kłodziński M., 2004: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi po integracji Polski z Unią Europejską, Wieś i Rolnictwo nr 2 (123), 2004.
 8. Kłodziński M., Okuniewski J., (red.), 1993: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych, Studium na przykładzie gminy Myślibórz, IRWiR PAN, SGGW, Warszawa.
 9. Kołodziejczyk D., 1999: Pozarolnicza działalność gospodarcza w środowisku lokalnym i regionalnym, Wieś i Rolnictwo nr 2 (103).
 10. Kostrowicki J., 1976: Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, T. XLVIII, z. 4, (F-13).
 11. Potter C., Burney J., 2002: Agricultural multifunctionality in the WTO - legitimate non-trade concern or disguised protectionism?, Journal of Rural Studies 18, 35-47.
 12. Siemiński J.L., 1994: Główne koncepcje rozwoju lokalnego (zarys problematyki), [w:] Człowiek i Środowisko 18 (3).
 13. Stasiak A., (red.) 2000: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, KPZK PAN, SGGW, Warszawa.
 14. Stola W., 1987: Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa (F-7).
 15. Stola W., 1993: Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, Warszawa (F-10).
 16. Stola W., 2002: Niektóre problemy rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Geograficzny 74, z. 3.
 17. Suliborski A., 2001: Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Szafrańska E., 2002: Przemiany struktury funkcjonalnej miast województwa łódzkiego, [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu