BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Bogdan M., Wojtasik Bolesław
Tytuł
Przejawy aktywności ekonomicznej ludności związanej z rolnictwem
Economic Activities' Symptoms of Rural Population
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 125-133, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Aktywność zawodowa ludności, Ludność wiejska
Agriculture, Activity rate of population, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto analizę zasobów pracy w rolnictwie w postaci aktywności ekonomicznej w oparciu o wyniki powszechnych spisów rolnych, przeprowadzonych w 1996 i 2002 roku. Zasoby pracy uległy znacznej redukcji w wyniku obiektywnych zjawisk związanych z procesem substytucji żywej siły roboczej siłą mechaniczną, podejmowaniem aktywności pozarolniczej i skierowaniem młodzieży na ścieżkę edukacyjną. W rolnictwie pojawiła się nowa generacja młodych rolników, którzy obok atutu w postaci wyższego poziomu wykształcenia charakteryzują się nowym spojrzeniem na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego.

In the paper there were analysed labour reserves in agriculture in the form of economic activities, between 1996 and 2002. The reserves decreased as a result of objective phenomenon connected with substituting manual work by mechanical force, taking up non-agricultural activities and referring youths to raise their education level. There hale appeared a new generation of young fanners who are better educated and hale go New ideas of their functioning farm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem. 1997, Cz. I i II, GUS, Warszawa.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem. 2004, GUS, Warszawa.
  3. Encyklopedia agrobiznesu. 1998, Fundacja Innowacja, Warszawa.
  4. Ludność związana z rolnictwem. 1997, Cz. I i II, GUS, Warszawa.
  5. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych. 1997, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu