BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieradzka Katarzyna
Tytuł
Możliwości wsparcia rolnictwa i wsi polskiej w ramach unijnej pomocy przedakcesyjnej - program SAPARD
Aid Possibilities for Agriculture and Polish Villages Available Within from the European Union Before Access Assistance Programme - SAPARD
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2001, z. 9, s. 92-102, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Stowarzyszenie Polski z WE, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Sektor rolno-spożywczy
Agriculture, Agricultural policy, Poland's Association with the EC, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Agri-food sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
SAPARD jest skrótem nazwy projektu rozporządzenia Unii Europejskiej - Przedakcesyjny Instrument Wspierania Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Przedstawiono strukturę tego programu oraz formy pomocy wykorzystane w Polsce.

The aim of this article is to provide the answer to the question about Poland's preparations for the absorption of resources available within the SAPARD assistance program. The Operating program is the basis for Poland's applications for SAPARD found. This program ensures an equilibrium between the long-terms priorities of development of the Polish rural community and agriculture and the necessity of getting ready for the accesion. The Polish SAPARD Programme is based around two priority axes: 1. Improvement of the market efficiency of the agri-food sector; 2. Improvement of condition for economic activities and job creation. The extent to which the means obtained within the SAPARD assistance programme depends on a high degree on the angagement of potential beneficiaries - their ability to formulate and implement marketing and financial plans, their readiness to invest their own resources and the risk connected with investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-3500
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu