BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowska Monika, Bilska Beata
Tytuł
Charakterystyka konsumenta usług cateringowych
Consumer on the Catering Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 3, s. 176-180, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Gospodarka żywnościowa, Model żywienia, Odżywianie się Polaków, Usługi konsumpcyjne
Consumer, Food economy, Feeding model, Eating habits of Polish people, Consumer services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek usług cateringowych w Polsce jest nowym rynkiem usług żywieniowych o specyficznych cechach i nieukształtowanych w pełni postawach konsumentów. W obliczu słabej koniunktury na tym rynku konieczne wydaje się zastosowanie wielu działań aktywizujących z zakresu marketingu, których celem jest dotarcie do wyodrębnionych grup konsumentów usług cateringowych. Celem pracy było zbadanie modelu żywienia pracowników małych i średnich firm warszawskich. Ponadto dokonano segmentacji odbiorców usług cateringowych, zarówno klientów instytucjonalnych, jak i konsumentów indywidualnych. (oryg. streszcz.)

The catering market in Poland is the new food market where the consumer's attitudes are not shaped yet. There is a need to use a lot of marketing tools which an aim is to promote catering among separated consumer's group. The aim of the research was to evaluate the food model of employees who work in small and average Warsaw firms. Moreover, the segmentation of all catering services receivers has been made - both institutional clients and individual consumers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Garbarski L. ( 1998): Zachowania nabywców. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
  2. Kali J. (2000): Reklama. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
  3. Krajewski K., Jaworska B., Bilska B. (2000): Postawy konsumentów i warunki rynku usług cateringowych w Warszawie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe", Warszawa, 12-13 października. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 376-380.
  4. Nowotarska-Romaniak B. (l 996): Marketing usług ubezpieczeniowych. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
  5. Payne A. (1996): Marketing usług. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu