BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarczyk Roman
Tytuł
Tezy i hipotezy o przedmiocie bio-jurysprudencji i bioprawa
Theses and Hypotheses Concerning the Subject Matter of Bio-jurisprudence and Bio-law
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 1999, vol. 46, s. 81-104, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Prawo naturalne, Godność człowieka, Biologia, Biotechnologia, Medycyna, Etyka, Moralność, Eksperymenty medyczne, Przegląd literatury
Human rights, Natural law, Human dignity, Biology, Biotechnology, Medicine, Ethics, Morality, Medical experiments, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęciem biojurysprudencja, autor określił nowy nurtu jurysprudencji (utożsamianej tutaj z prawozanwstwem, teorią i filizofią prawa, myślą prawną), w celu wskazania na jej powiązania z przedmiotem bilogii i właśnie jurysprudencji, a także na jej pośrednie związki z biotechniką, biotechnologią i biomedycyną, gdzie obejmuje tylko te ich części, które dotyczą życia człowieka i życia przyrody i wymagają regulacji prawnych (bioprawa) w celu ich ochrony przed ryzykownymi eksperymentami. Autor omówił trzy działy jurysprudencji: biogenezę (obejmuje zagrożenia życia człowieka od jego poczęcia do narodzin, z analogicznym odniesieniem do życia przyrody); biojusterapię (problematyka życia człowieka i życia przyrody od chwili narodzin do śmierci); biojustanatalogię (normowanie kresu życia człowieka, jego śmierci i śmierci innych gatunków istot ożywionych). Dalej wskazał na zależności pomiędzy biojurysprudencją a biologią, techniką, medycyną, psychiatrą, moralnością i jurysprudencją. Na koniec autor omówił praktyczne aspekty biojurysprudencji i granice przedmiotowe bioprawa.

Biojurisprudence as a trend in legal thought, and bio-law as a set of legal norms concerning the protection of human life, are the most spectacular phenomena of jurisprudence and the practice of making and applying the law in the closing years of the 20th century. I have coined the term biojurisprudence basing on the Greek word bios meaning life and the Latin word iurisprudentia, which denotes legal knowledge and wisdom. The subject matter of biojurisprudence is directly connected with biology and jurisprudence (the science of law, legal theory, legal philosophy and thought) while it is indirectly related to biotechnics, biotechnology, biomedicine and psychiatry. Following the natural rhythm of human life - brith proceded by conception, life and deth - I have distinguished three segments of biojurisprudence: biojusgenesis, biojustherapy and biojusthanatology. The subject matter of bio-law is determined by the scopes of legal uses of bilogical discoveries - biotechnology, through technics - biotechnics, through specialised medicine - biomedicine, which are evaluated by bioethics and discussed by biojurisprudence. Both biojurisprudence and bio-law have their real, vast and quickly-expanding subject matters. They also have common goals: they are aimed at collecting and putting in order the scattered views and legal norms concerning artificial interference in the natural life processes. The present-day state of knowledge and practice requires this treatment of jurisprudence and a new approach to the making and appolication of law. It is biojurisprudence and bio-law that offer such a new interpretation and approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu