BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zelek Aneta
Tytuł
Kryzys przedsiębiorstwa - punkt zwrotny w strategii rozwoju
Company's Crisis - The Turning Point in The Development Strategy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1025, s. 305-318, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie w kryzysie, Sytuacje kryzysowe, Przegląd literatury
Strategic management, Crisis management, Crisis situations, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano znaczenie kryzysu dla strategii przedsiębiorstwa. Omówiono kryzys jako fazę cyklu życia organizacji oraz jako zwrot strategiczny w działalności przedsiębiorstwa.

The issue of handling a crisis, or crisis management, concerns all businesses, regardless of their size or the industry they are in. Any company can face the symptoms of a crisis both in macroeconomic terms and in the microeconomic context. A crisis can spread over a whole organization or be limited to only some functions of a robust company. Nevertheless, irrespective of its size and range, a crisis calls for an interdisciplinary, strategic approach to managing a business. In practice, crisis management is becoming the greatest challenge that managers are now facing. The article shows the impact of crisis situations on company's strategy. In that sense, crisis is understood as a turning point or dead center in the development strategy. In the same time, the article underlines the strategic meaning of effectiveness of crisis management. Author suggests that in practice the crisis management can be the first step to so called strategic regeneration or resilience. The strategic regeneration means a redefinition of major strategic priorities and options in the face of crisis situation. As a result, strategic regeneration leads to the introduction of a new model of business trough extinguishing the crisis symptoms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E., Corporate Financial Distress and Bancruptcy, Willey Edition, New York 1993.
 2. Altman E., The Prediction of Corporate Bankruptcy. A Discriminant Analysis, Gerlan Publishing, New York 1998.
 3. Antoszkiewicz D.J., Firma wobec zagrożeń, Poltext, Warszawa 1998.
 4. Argenti J., Corporate Collapse. The Causes and Symptoms, McGraw Hill, London, 1976.
 5. Barton R.M., Crisis Management, Oxford Press Publishers 1993.
 6. Caponigro J.R., The Crisis Counselor. A Step-By-Step Guide to Managing a Business Crisis, NTX. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 7. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992.
 8. Gierszewska G., Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, [w]: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red. B. Kozyra, A. Zelek, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
 9. Hamel G., Valikangas L., W poszukiwaniu zdolności strategicznej regeneracji, "Harvard Business Review" listopad 2003.
 10. Hamel, G., Prahalad C.K., Competing for the Future Breakthrough, Strategies for Seizing Control of Your Industry and Creating the Markets of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston, 1994.
 11. Handy Ch., Understanding the Organizations, McGraw Hill, New York 1999.
 12. Hermann Ch.F., Some Consequneces of Crisis which Limit the Viability of Organizations, "Administrative Science Quarterly" 1963, nr 8.
 13. Kharbanda O.P., Stallworthy E.A., Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention, McGraw-Hill, London, 1985. Mitroff 1.1., Managing Crisises Before They Happen, American Management Association, New York 2001.
 14. Mitroff 1.1., Pearson Ch.M., Crisis Management. A Diagnostic Guide for Improving Your Organisation's Crisis - Preparedness, Jossey-Bass Publishers 1993.
 15. Oldcorn R., Management, MacMillan, London 1989.
 16. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja flrmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 17. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, AE, Poznań 1999.
 18. Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Funkcjonowanie organizacji gospodarczych w kryzysie, SGPiS, Warszawa 1985.
 19. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, red. B. Wawrzyniak, PWE, Warszawa 1984.
 20. Zelek A., Zarządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie. Wydawnictwo ZPSB, Szczecin 2000.
 21. Zelek, A. Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna. Wydawnictwo lOiZwP ORGMASZ, Warszawa 2003.
 22. Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu