BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek-Crabb Anna
Tytuł
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - rozważania definicyjne
Sustainable Development of Enterprises - Definition Deliberations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1025, s. 292-300, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Sustainable development, Enterprise management, Enterprise development, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono ewolucję pojęcia rozwoju, zaprezentowano przesłanki rozwoju organizacji, teorię rozwoju stałego i zrównoważonego oraz zdefiniowano zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

Sustainable development of enterprises is a hybrid concept. It refers to the definitions of development as such, sustainable development and organisational development. Only the exploration and the new light cast on the definitions of the latter three can lead in the way of progressing approximation to defining of sustainable development of enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa, 1993.
 2. Argyris C., Schön D., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Mass: Addison Wesley, Reading, 1978.
 3. Ashby W.R., An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall Ltd, London 1957.
 4. Bojarski W.: Koncepcja badań nad zharmonizowanym rozwojem społeczno-gospodarczym t poszanowaniem dóbr przyrody, [w:] Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody. Biuletyn Komitetu Ochrony Środowiska PAN, Wrocław-Warszawa 1988.
 5. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Ossolineum, Wrocław 1988.
 6. Burchard-Dziubińska M., Wdrażanie koncepcji ekorozwoju przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe, [w:] Wdrażanie polityki ekorozwoju. ESES i ZN Oddział Polski, Kraków 1994.
 7. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych. Czytelnik, AE, Kraków 1995.
 8. Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
 9. Egan M.T., Organization Development: An Examination of Definitions and Dependent, "Organization Development Journal", Chesterland, lato 2002.
 10. Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J., Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa, Petex Sp. z D.O., Katowice 1994.
 11. Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2000.
 12. Jałowiecki B., Sterowanie procesami społecznymi a trwafy rozwój, Przegląd Socjologiczny t. 44, 1995.
 13. Keating M., Szczyt Ziemi. Globalny program działań (wersja polska publikacji The centre for our common future). Agenda informacyjna "GEA" Sp. z o.o., Warszawa 1994.
 14. Kornacka-Łątkiewicz D., Wzrost a rozwój jako funkcja celu przedsiębiorstwa, Szczecin 2001, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 30, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 39.
 15. Krawczyk-Rudzińska L, Rudziński M., Założenia myślenia systemowego, [w:] Organizacja umysłów - przekonania pracowników a kultura firmy i jej podejście do zmian. http://www.kadry.info.pl/artykuly/artykul_4675.htm, dostęp 2004-03-01
 16. Kupiec L., Rozwój społeczno-gospodarczy, UW w Białymstoku, Białystok 1993.
 17. Meyer E.G., Social Aspects of Sustainability, [w:] Dieckheuer G., Fiedor B. (red.), Aspects of Sustainable Economic Development. Peter Lang GmbH Europaeischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2000.
 18. Piontek F., Górnictwo węgla kamiennego a kategoria efektywności i programowanie zrównoważonego rozwoju, [w:] Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, materiały konferencyjne: Ekonomika, Organizacja, Zarządzanie i Marketing w Przemyśle Wydobywczym, AGH, Komitet Górnictwa PAN, Ustroń 15-17 września 1999.
 19. Poskrobko B., Ekorozwój - wyzwanie cywilizacyjne (maszynopis), Białystok 1997.
 20. Sachs L, Globalne problemy ekorozwoju, [w:] Wdrażanie polityki ekorozwoju, materiały konferencyjne, Kraków 1995.
 21. Słownik języka polskiego, t.3, PWN, Warszawa 1981.
 22. Szczepański J., Elementarne pojada socjologii, PWN, Warszawa 1963.
 23. Taniewski M., Wykład z okazji inauguracji roku akademickiego 1996/1997 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, [online] http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9605/01.html, dostęp 2004-03-16.
 24. Targalski J., Przedsiębiorczość i rozwój firmy, AE, Kraków 1999.
 25. Tchórzewski J., Cybernetyka życia i rozwoju systemów, Siedlce 1992.
 26. Uchwała Sejmu RP z 19 stycznia 1995 r. w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju. Monitor Polski 1995, nr 4, poz. 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu