BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Andrzej
Tytuł
Autostrady a zabytkowy krajobraz : Wprowadzenie do tematu
Motorways Versus Antique Landscape : Introduction to Subject
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 14), 1996, z. 48, s. 111-114
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Projektowanie dróg, Autostrady, Ochrona krajobrazu
Spatial planning, Road design, Motorway, Landscape protection
Abstrakt
Budowa autostrad w Polsce, to swoiste wyzwanie intelektualne, planistyczne i techniczne dla wielu środowisk naukowych, inżynieryjnych, konserwatorskich i technicznych. Rozważania autora, to próba odpowiedzi na pytanie, czy budowa sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, oczywista ze względu na modernizację infrastruktury technicznej gospodarki, jest możliwa przy minimalizacji strat i zagrożeń dla przyrody, ekologii i dziedzictwa kulturowego ziem polskich oraz przy ograniczeniu konfliktu interesu ogólnokrajowego z interesami społeczności lokalnej i gminnej.

The paper presents the general problems dealing with construction of motorways and polish roads building program. It also connected with minimalization of loss and threat for the nature, ecology and cultural heritage of Polish grounds. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu