BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Projektowanie systemu zarządzania nieruchomościami
Design of a Real Estate Management System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 687, s. 5-23, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Gospodarka nieruchomościami, Prawnoorganizacyjne formy przedsiębiorstw
Real estate, Real estate management, Real estate economy, Organizational and legal forms of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skupiono się na metodyce budowy systemu, który byłby w stanie sprawnie realizować zadania składające się na zarządzanie nieruchomościami. Zadaniem projektu jest zasugerowanie rozwiązań strukturalnych, oraz zarekomendowanie jaką formę organizacyjną taki system powinien przybrać.

Real estate management consists of making strategic and tactical decisions concerning real estate as well as taking administrative initiative, deciding how it is used, and investing to accomplish ownership goals. In this article the author suggests that the function of real estate management is fulfilled by a well-defined organisation system which is called, in practice, a real estate company. The subject of this article concerns one method for building such a system. This method would efficiently realise all real estate management demands. The aims of the project are, first, to suggest structural solutions (organisational structure), and second, to recommend what legal-organisational form such a system should take. The method of addressing these issues will create a framework for advancing these processes in connection with managing real estate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery rozwoju rynku nieruchomości, pod red. E. Kucharskiej-Stasiak, Wydawnictwo UL, Łódź 2001.
 2. Baugier J.-M., Vuillod S., Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa 1993.
 3. Gawron H., Znaczenie zarządcy w gospodarowaniu nieruchomościami, „Nieruchomości. Rynek i Prawo" 2000, nr 4.
 4. Mucha I., Zarządca jako kreator wartości rynkowej nieruchomości [w:] Bariery rozwoju rynku nieruchomości, pod red. E. Kucharskiej-Stasiak, Wydawnictwo UL, Łódź 2001.
 5. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 6. Pawelec J., Istota zarządzania nieruchomościami, „Nieruchomości C.H. Beck" 2002, nr 1.
 7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 8. Polanowski A., Umowa o zarządzanie nieruchomością jako instrument minimalizacji ryzyka [w:] Rynek nieruchomości w Polsce. Rozwój bez granic, Materiały IV Kongresu PFRN, Warszawa, 24-25.04.1998.
 9. Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania, Ossolineum Wrocław 1984.
 10. Tertelis M., Jak wybrać profesjonalnego zarządcę nieruchomości wspólnej - cz. l, „Nieruchomości C.H. Beck" 2001, nr 12.
 11. Tertelis M., Optymalna strategia restrukturyzacji zarządzania nieruchomościami, „Nieruchomości C.H. Beck" 2002, nr 10 (dodatek).
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. nr 115, poz, 741, art. 185, ust. 1.
 13. „Zarządca" 2000, nr 3.
 14. Zarządzanie nieruchomościami, pod red. E. Kucharskiej-Stasiak, Valor, Łódź 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu