BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Dorota
Tytuł
Zarządzanie wiedzą o e-klientach z wykorzystaniem systemu CRM
The Management of Knowledge of E-customers with the Use of the CRM System
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1064, s. 88-96, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Bazy danych klientów, Strategia obsługi klienta
Knowledge management, Customer Relationship Management (CRM), Customer databases, Customer service strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono takie zagadnienia jak: budowanie relacji z e-klientem, zarządzanie wiedzą o e-kliencie oraz możliwości i wykorzystanie systemu eCRM. Zwrócono uwagę, iż system eCRM umożliwia poznanie każdego klienta i wykorzystanie tej wiedzy we wszystkich kontaktach z nim. Powinno to także prowadzić do nawiązania bliskich relacji z klientem, czyli stworzenia atmosfery zrozumienia i zaufania.

The aim of the paper is to show possibilities of using the CRM system in the management of knowledge of customers, who prefer doing shopping using the Internet network. In a situation, where the competitors have difficulties copying the best organizational or technological solutions, the knowledge of the customer can be an important factor behind the success in gaining competitive advantage in the marketplace. Knowledge is a unique resource and should therefore be subject to management procedures. Focusing attention on customers is a business philosophy, whose aim is the optimization of using their potential. It can considerably contribute to the success of a company in global, saturated and unstable markets. The tool assisting in the management of knowledge of customers are customer relation management systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Davenport Т.Н., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard BusinessSchool Press, Boston 1998.
  2. Dobiegała-Korona В., Doligalski T., Korona В., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
  3. Goliński J., Klientele jako przykład eCRM, [w:] Dwunasta Górska szkoła PTI. Architektury systemów informatycznych dla gospodarki elektronicznej, Szczyrk 2000.
  4. Murray P., Myers A., The Factors Abort Knowledge. Special Report, Information Strategy, November 1997 r., cyt. Za: M. Strojny, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, "Problemy Jakości", 1999 nr 12.
  5. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  6. Strojny M., Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji", 2000 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu